Navigácia

Gymnázium sv. Edity Steinovej

 

v Košiciach je gymnáziom, ktoré je zriadené Arcibiskupským úradom v Košiciach. Záujmom školy je, aby sa žiaci vzdelávali pod vedením vysoko kvalifikovaných pedagógov, aby tak absolventi školy boli úspešní vo vysokoškolskom štúdiu a ďalšom osobnom i pracovnom živote.

Pedagogický tím Gymnázia sv. Edity Steinovej tvoria predovšetkým mladí učitelia. Ich vek je zárukou motivácie, porozumenia vo vzťahu k študentom i možnosťou vytvorenia jednotného kolektívu. Pri poskytovaní služby vzdelávania sú pre nás najdôležitejšie trvalé kresťanské hodnoty: múdrosť, úcta, radosť. 

Od svojho vzniku v roku 2004 škola ponúkala 8-ročné štúdium. V školskom roku 2011 škola otvorila nový bilingválny anglicko-slovenský odbor. Okrem silného bloku anglických predmetov škola ponúka 4 cudzie jazyky: nemecký, taliansky, ruský a španielsky. V septembri 2012 škola získala prestížne európske ocenenie: "Európska značka pre jazyky 2012" 

Cieľom našej školy je presadzovať systém „otvorenej rodinnej školy“ pre najbližšiu komunitu a okolie. Organizujeme vzdelávacie, kultúrne, športové a duchovné podujatia pre žiakov školy, ich rodičov, miestnu farnosť a miestnu komunitu. Spomedzi rôznych aktivít môžme spomenúť:

 • pravidelné prezentačné celoškolské projekty,
 • noci v škole pre celú školu či pre jednotlivé triedy,
 • pravidelné tréningy volejbalistiek a florbalistov zapojených do líg,
 • prípravy na medzinárodné certifikáty ako náhradu maturity z anglického jazyka,
 • pravidelné kurzy angličtiny pre rodičov a sympatizantov školy,
 • pravidelné denné vysielanie "rádioaktívnych" študentov školského Rádia Šok,
 • benefičné a vianočné koncerty, Katarínske zábavy...

Množstvo týchto aktivít je organizovaných prostredníctvom Školského strediska záujmovej činnosti GYMES, ktoré ponúka žiakom aktivity v mnohých záujmových krúžkoch. Voľné ruky nápadom a ich realizácii ponúkame taktiež školskému študentskému parlamentu. Zábery z našich aktivít si môžte pozrieť vo fotoalbume v ľavej lište. 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria