Navigácia

FAQ

Milí študenti! Predstavujeme Vám nový projekt ERASMUS+ KA2, do ktorého sa zapojila naša škola v spolupráci s partnerskými školami v Grécku, Maďarsku, Španielsku a Taliansku. Projekt nesie názov Creative Ways of Teaching: Recycling Art and Entrepreneurial Attitude a v rámci neho pocestuje 16 študentov našej školy na 7 dní (z toho dva dni cesta) do zahraničia. Do každej z partnerských krajín ide jeden štvorčlenný tím. Pripravili sme pre vás odpovede na otázky, ktoré by vás potenciálne mohli najviac zaujímať.

erasmus_.pdf

Milí študenti, business model canvas je potrebné odprezentovať v anglickom jazyku, teda tak, ako ste boli inštruovaní prostredníctvom pomocných materiálov (PDF, video). Dôvod je ten, že v zahraničí budete partnerom prezentovať svoj business model taktiež v cudzom jazyku.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria