Navigácia

Tutoring

 

V marci 2015 vznikol na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach  projekt s názvom TUTORING. Na základe inšpirácie hnutím Big Brothers Big Sisters of America (BBBS), ktoré v súčasnej dobe predstavuje najväčší a najvýznamnejší  tutoringový program vo svete, sme sa rozhodli, že vytvoríme program pre študentov našej školy. Naším cieľom je prehĺbenie vzťahov medzi študentmi a vytvorenie priateľskej a  podporujúcej atmosféry v prostredí školy.

 

Čo je tutoring?

            Je to  blízky, individuálny  vzťah staršieho tútora (študenta), k mladšiemu zverencovi (študentovi 1. ročníka). Tútor odovzdáva  svoje  skúsenosti, zručnosti, pomáha  mladšiemu zverencovi rozvíjať jeho osobnosť  a orientovať sa v novom školskom prostredí. Tutoring prináša osobnostný, vedomostný  a sociálny rozvoj študentov a je súčasťou ich neformálneho vzdelávania.

 

Kto sa môže stať  tútorom?

Tútorom sa môže stať iba študent, ktorý absolvuje kurz Tutoring a ktorého odporučí triedny učiteľ ako vhodného kandidáta pre tutoringový program. Medzi  potrebné vlastnosti tútora patria zodpovednosť, empatia, ochota pomáhať druhým, priateľskosť, komunikatívnosť, ochota vypočuť, rozumnosť, osobnostná zrelosť.

Po úspešnom absolvovaní kurzu a splnení zadaných kritérií môže študent vykonávať tútorskú činnosť pre budúcich prvákov.

Kurz  sa ponúka  študentom 3. a 4. ročníka. Tútorov koordinuje a vedie školský psychológ prostredníctvom pravidelných stretnutí počas celého školského roka.

 

 

 

Vyjadrenia študentov, ktorí  absolvovali kurz Tutoring a v priebehu šk. roka 2015/2016 vykonávajú tútorskú prácu pre našich študentov 1. ročníka:

 

„Tutoring beriem ako osobnú výzvu: pokúsiť sa vyjsť zo svojej ulity a spoznať nových ľudí, s ktorými by som inak nekomunikovala. Je to šanca formovať priateľstvo alebo taký zdravý „companionship“ znovu od začiatku - keď ste na škole už dlhšie, po čase zabudnete na neistotu pri spoznávaní toho nového a neznámeho v ľuďoch. Vnímam ho aj ako veľké pozitívum, čo sa týka medziročníkovej komunikácie - ľudia rôznych vekových kategórií majú dôvod pozdraviť sa, stretnúť sa, spoznať sa trochu bližšie.“ /Barbora 4. roč./

 

„Dôvod, prečo som sa dal na tutoring, bol najmä ten,  aby som nadobudol skúsenosti v práci s ľuďmi a tiež takto pomohol začínajúcim študentom. Viem, aké dôležité je pre študentov, prichádzajúcich do úplne nového prostredia, pocítiť prijatie a podporu okolia. Dúfam, že svojou prácou aj ja prispejem k tomu, aby v škole vládla priateľská a otvorená atmosféra.” /Stanislav  5. roč./

 

„Tútorom som sa chcela stať preto, lebo ma baví pracovať s ľuďmi a rada im pomáham. Taktiež som celkom extrovertný typ človeka a rada spoznávam nových ľudí. A čo to pre mňa znamená? Pomôcť, nasmerovať, usmerniť a zároveň rozvíjať samu seba. :) “ /Dominika  5. roč./

 

„K tútorstvu ma viedla myšlienka alebo skôr snaha dať novým žiakom (prvákom) to, čo mne nebolo ponúknuté. Veď ty sám vieš, aký to je pocit, keď prídeš na novú školu a nikoho nepoznáš, len kopa nových ľudí je okolo teba a vieš, že je v tebe kopa nezodpovedaných otázok, na ktoré by si sa tak rád opýtal, no nemáš koho, pretože je pred tebou múr, (kt. väčšinou nazývame strach).

Práve preto tu je niečo, sme tu MY TÚTORI, ktorí ti chceme povedať, že si súčasťou našej veľkej rodiny, rodiny v ktorej môžeš budovať svoju osobnosť. 

Je úžasné, ak zistíme, že sme tútormi výnimočných a najmä jedinečných ľudí, ktorí majú chuť sa vzdelávať, rozvíjať svoje talenty a zároveň nimi obohacovať ostatných. Sme tu pre teba!!! na zodpovedanie rôznych otázok, na vypočutie, povzbudenie a mnoho mnoho ďalšieho :) “ /Veronika 5. roč./      

 

„Tento program som bral ako novú výzvu. Chcel som vyskúšať, aké to je pracovať s ľudmi. Viac-menej som si veril, že mi to pôjde a tiež mám rád, keď si môžem riešiť veci po svojom. Bral som to aj ako príležitosť na osobný rast, keďže treba prekračovať trošku hranice toho svojho komfortu a byť aktívny, iniciatívny. Čo mi dáva tutoring, budem vedieť zhodnotiť po dlhšom čase. Ale napríklad si trochu lepšie viem utvoriť obraz o prvákoch, spoznať ich pohľad na veci, čo mi pomôže minimálne v školskej rade.” /Vlado 4. roč./

 

„Okrem toho, že Tutoring program je ideálnou príležitosťou na budovanie priateľstiev medzi staršími a mladšími študentmi, výborné je,  že je prínosný pre obe strany - pre prvákov, ktorí sa vo svojich začiatkoch na novej škole majú na koho obrátiť, ale aj pre (nás) tútorov, keďže sme sa naučili lepšej komunikácii, ale aj zodpovednosti. Preto si myslím, že Tutoring program predstavuje na našej škole ďalšiu skvelú možnosť sebarealizácie nás starších študentov a veľkú pomoc pre našich mladších spolužiakov.” /Lucia 5.roč./

 

“Tutoring je podľa mňa veľmi prospešná aktivita pre školu, keďže spája starších a mladších študentov. Mne osobne okrem priateľstiev tutoring dáva možnosť vyskúšať si prácu s mladými ľuďmi a otestovať samého seba, či dokážem byť zodpovedný natoľko, aby som bol naozaj nápomocný druhým. Tutoring robím hlavne kvôli novej skúsenosti (je to pre mňa dobré hlavne kvôli môjmu budúcemu odboru, ktorým bude psychológia).”  /Tomáš 5. roč./

 

 

A ako vnímajú tutoringový program naši prváci ?

 

„Je to super, je dobré stretnúť niekoho staršieho a skúsenejšieho a počuť jeho názory.“ /Adam/

 

„Je to super pre nováčikov, ktorí na škole nemajú žiadneho kamaráta, odporúčam. Aj keď mám na škole staršieho brata, je super mať niekoho iného, s kým sa dá pokecať.“ /Peter/

 

„Myslím, že tutoringje užitočný. Pomáha mi. Je super, keď niekto starší o mne vie a je pripravený pomôcť mi.“ /Eszter/

 

„Podľa mňa je to skvelý nápad, ako uľahčiť prvákom vstup na novú školu, prelomiť obavy z nového prostredia a ľudí a zasvätiť ich do systému školy.“ /Viliam /

 

„Tento program vnímam veľmi dobrea užitočne. Veľmi mi pomohol, lebo keď som prišiel na túto školu, nikoho som nepoznal a bol som čiastočne osamelý. Program tutoring mi pomohol hlavne pri zvládaní mojich problémov s učením a zároveň rád si nechám poradiť od staršieho a skúsenejšieho. Pomáha to najmä takým, ako som ja, čo nikoho nepoznajúna začiatku šk. roka.“

 „Na  začiatku mi to veľmi pomohlo, spoznala som veci na škole, kde sa čo nachádza a ako to tu chodí.“ 

 

 „Je to fajn. Môžem sa spýtať na veci, na ktoré by mi moji spolužiaci neodpovedali, pretože tu nechodili.“ / Lívia/

 

„Tutoring - výborný nápad, nakoľko je možné spoznať trochu bližšie aj ľudí z vyšších  ročníkov.“

 

„Myslím, že to veľmi pomáha študentom adaptovať sa a lepšie sa začleniť do nového  prostredia.“ /Adriána/

 

 „Vnímam  to ako  dobrú aktivitu, ktorou ma starší žiaci sprevádzajú  v prostredí školy.“

 

„Mne  to pomáha... Som rád, že aj skrze môjho tútora spoznávam nových ľudí.“

 

                                                                                           

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria