Navigácia

myšlienka Svätého otca na dnes

 

7.12.

Možno sú v našom živote isté „zóny“, ktoré sme ešte nikdy neotvorili Bohu. Zostali v tme, lebo neuzreli Pánovo SVETLO. Vyhľadajte Ježiša, choďte za misionárom MILOSRDENSTVA, choďte za kňazom. CHOĎTE k Ježišovi a vyrozprávajte Mu to. Dnes hovorí každému z nás: „Odvahu, nepoddávaj sa ťažkostiam a neuzatváraj sa pre strachy a hriechy, ale príď ku mne!“

 

1.12.

Priateľ sa PRIDÁVA diskrétne a citlivo k mojej ceste, pozorne ma POČÚVA a chápe aj za hranicou slov, je milosrdný voči nedostatkom a slobodný od predsudkov, vie zdieľať moju cestu a dá mi pocítiť radosť z toho, že nie som sám. NEPRITAKÁVA mi vždy, protirečí práve preto, že mi chce dobre, povie mi úprimne to, s čím nesúhlasí. Je pripravený pomôcť mi vstať zakaždým, keď padnem.

 

30.11.

Ježiš nastoľuje medzi človekom a Bohom nový VZŤAH, presahujúci Zákon a založený na dôvernej láske. Oslobodzuje priateľstvo od sentimentalizmu: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15,13). Priateľmi sme len vtedy, ak naše stretnutie nezostane vonkajšie, formálne, ale stane sa zdieľaním osudu, spolucítením, zaangažovaním až po DAROVANIE sa druhému.

 

29.11.

Slovo PRIATEĽ sa stalo trochu ošúchaným. Mnohých nazývame priateľmi, aj v oblasti virtuálnej komunikácie je slovo priateľ jedným z najpoužívanejších. Ale povrchné poznanie nestačí na nadobudnutie skúsenosti stretnutia a blízkosti. Ježiš poukazuje na nepohodlnú pravdu: pravé priateľstvo je tu vtedy, keď ma zainteresuje do života iného až po DAROVANIE seba samého.

 

23.11.

Uvedomujme si, že sme slabí, zraniteľní a hriešni. Jedine Božia moc zachraňuje a uzdravuje. Nikto nemôže zachrániť sám seba, potrebujeme Božiu MOC, aby sme boli spasení. Kristov POKLAD máme v našej krehkosti, my sme tou hlinou. Božia sila zachraňuje, uzdravuje, stavia na nohy. To je realita našej zraniteľnosti.

 

22.11.

Láska si vyžaduje kreatívnu a konkrétnu odpoveď. Nestačia len dobré úmysly, tí druhí nie sú čísla, ale bratia, o ktorých sa treba POSTARAŤ.

 

21.11.

Mária, vzor pokorného a odvážneho pridŕžania sa Božieho slova, nech nám pomáha pochopiť, že vo vydávaní svedectva viery sa nerátajú úspechy, ale VERNOSŤ. Vernosť Kristovi, keď si za akýchkoľvek, i tých najproblematickejších okolností uvedomujeme ten neoceniteľný dar, že sme Jeho učeníkmi - MISIONÁRMI.

 

20.11.

Byť svätým v každodennom živote neznamená, že sa musíme celý deň len modliť. Znamená to PLNIŤ si svoje povinnosti, ísť do práce či starať sa o deti so srdcom otvoreným voči Bohu, s ochotou, aby naša práca, ale aj choroba, utrpenie a ťažkosti boli OTVORENÉ k Bohu. Tak sa staneme svätými.

 

9.11.

Odpustenie, to je počiatok Cirkvi, spojivo, ktoré nás udržuje pohromade, malta, čo spája tehly domu. Odpustenie je darom nesmiernej sily, je tou najväčšou LÁSKOU, tým, čo udržuje v JEDNOTE, tým, čo zabraňuje zrúteniu, čo posilňuje a upevňuje. Odpustenie oslobodzuje srdce a dovoľuje začať odznova. Odpustenie dáva NÁDEJ.

 

8.11.

Duch Svätý s fantáziou a nepredvídateľnosťou tvorí rozmanitosť. V každej epoche dáva prekvitať novým a rozličným charizmám. Potom ten istý Duch uskutočňuje JEDNOTU, spája, zhromažďuje a obnovuje HARMÓNIU. A tak je to opravdivá jednota podľa Boha, ktorá nie je uniformitou, ale jednotou v rozdielnosti.

 

7.11.

Ako kresťania máme kráčať spoločne a pracovať spoločne. Milovať sa. A spoločne hľadať spôsob, ako vysvetliť rozdiely medzi nami, dohodnúť sa a KRÁČAŤ! Ak zostaneme stáť, ak nekráčame, nikdy, nikdy sa nedohodneme. Je to tak, pretože Duch nás chce mať v POHYBE.

 

6.11.

Skutok milosrdenstva neznamená urobiť niečo, aby sme mali dobrý pocit na duši a aby sme sa cítili lepšie. Nie! Znamená to zažívať BOLESŤ druhých. Viem sa podeliť? Som štedrý? Som nezištný? Keď vidím človeka, ktorý trpí a je v ťažkostiach, trpím tiež? Viem sa vcítiť do situácie druhých? Do situácie UTRPENIA?

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria