Navigácia

Viac ako len škola

Nielen - ale aj

Život svätej Edity Steinovej by sa dal charakterizovať dvomi slovami: hľadanie pravdy. Pravdu našla v Kristovi a dala mu celý svoj život. Aj naša škola chce byť verná svojmu poslaniu byť katolíckou školou v 21. storočí. Byť miestom, ktoré vychováva v pravde a k pravde. Vieme, že máme byť viac ako len škola. 

 

nielen vedomosti              ale aj postoje

nielen vzdelanie                ale aj múdrosť

nielen sociálne cítenie     ale aj empatia

nielen slušnosť                  ale aj altruizmus

nielen tolerancia               ale aj odpustenie

nielen etika                        ale aj morálne postoje

nielen vízia                         ale aj nádej

nielen svetonázor             ale aj kresťanská kultúra

nielen presvedčenie         ale aj viera

 

 

Preto okrem kvalitného vzdelania našim žiakom na škole ponúkame:

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľ školy:
  Mgr. Pavol Vozár
  Telefón: 0915 865 140
  Email: riaditel.gymes@gmail.com

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com
  Telefón: 0907 609 351

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Ing. Lucia Carpenová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Adriana Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria