Navigácia

Viac ako len škola

Nie len - ale aj

Život svätej Edity Steinovej by sa dal charakterizovať dvomi slovami: hľadanie pravdy. Pravdu našla v Kristovi a dala mu celý svoj život. Aj naša škola chce byť verná svojmu poslaniu byť katolíckou školou v 21. storočí. Byť miestom, ktoré vychováva v pravde a k pravde. Vieme, že máme byť viac ako len škola. 

 

nie len vedomosti              ale aj postoje

nie len vzdelanie                ale aj múdrosť

nie len sociálne cítenie     ale aj empatia

nie len slušnosť                  ale aj altruizmus

nie len tolerancia               ale aj odpustenie

nie len etika                        ale aj morálne postoje

nie len vízia                        ale aj nádej

nie len svetonázor             ale aj kresťanská kultúra

nie len presvedčenie        ale aj viera

 

 

Preto okrem kvalitného vzdelania našim žiakom na škole ponúkame:

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupca pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Koordinátor bilingválneho odboru:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria