Navigácia

Duchovný život

Kaplnka Ducha Svätého

 

Je srdcom našej školy. Tu býva náš Učiteľ a Pán. Môžeme sa s ním stretnúť v modlitbe, v jeho Slove, vo sviatosti zmierenia a pri slávení svätej omše. Ním posilnení ho potom vidíme vo všetkých našich spolužiakoch, učiteľoch, v každom človeku.

Sviatosť zmierenia:

V škole sú k dispozícii na vyslúženie sviatosti zmierenia alebo na duchovný rozhovor viacerí kňazi. Môžete ich osloviť kedykoľvek. Viac info v sekcii pastoračný tím.

pomôcka k sviatosti zmierenia: confession.pdf

 

Sväté omše:

Sv. omše sú otvorené slávenia, čiže spolu s danou skupinou na ne môže prísť ktokoľvek, komu daný čas vyhovuje. 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria