Navigácia

SV. OMŠE + INÉ

sv. omše/ sv. spoveď

sv. omše/december

1.  december:     Prvý piatok                   7:15

5.  december:     féria                               7:15

8.  december:     Nepoškvrnené počiatie

                            Panny Márie                 8:00   kostol

11. december:    féria                               9:50   4.A/Hric

12. december:   P. Mária Guadalupská  7:15

13. december:   sv. Lucia                       11:50   4.B/Hric

14. december:   sv. Ján z Kríža             10:55   1.A/Mervová

15. december:   féria                               7:15

18. december:   féria                              10:55   3.A/C/Vojtko

19. december:   féria                               7:15     

20. december:   féria                              14:30

22. december:   féria                               7:15

 

 

kňazi v škole

Kde?: č. 121
Ak potrebujete sv. spoveď, alebo rozhovor, nájdete nás v tejto miestnosti.
Peter Labanc: knaz.gymes@gmail.com
+421 917 272 611
denne
Ladislav Miko: lacomiko@yahoo.com
utorok a štvrtok

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria