Navigácia

SV. OMŠE + INÉ

sv. omše/ sv. spoveď

sv. omše

 

 

16. marec/piatok:      feriálny deň                                   7:15

19. marec/pondelok: Slávnosť sv. Jozefa                    7:15

20. marec/utorok:     feriálny deň                                   7:15

23. marec/piatok:     feriálny deň                                   7:15

 

 

Duchovné obnovy pred Veľkou nocou:

21. marec: 1. ročník   miesto: saleziáni/Tri hôrky               čas: 1. - 3. vyučovacia hodina

22. marec: 2. ročník   miesto: saleziáni/Tri hôrky               čas: 1. - 3. vyučovacia hodina

 

26. marec:

3. ročník   miesto: Past. centrum pri farnosti Sv. rodiny      čas: 1. - 5. vyuč. hodina

4. ročník   miesto: Kláštor augustiniánov                             čas: 1. - 5. vyuč. hodina

5. ročník   miesto: UPC KE/Roosveltová 12                       čas: 1. - 5. vyuč. hodina

       

 

 

 

​​​​

NEPREHLIADNI !!!

 

kňazi v škole

Kde?: č. 121
Ak potrebujete sv. spoveď, alebo rozhovor, nájdete nás v tejto miestnosti.
Peter Labanc: knaz.gymes@gmail.com
+421 917 272 611
pondelok až štvrtok
Ladislav Miko: lacomiko@yahoo.com
utorok a štvrtok

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria