Navigácia

Kalendár Gymes

Jún 2017

1.6.

2.A a 2.B - Exkurzia do Botanickej záhrady a Východoslovenského múzea. Všetci žiaci sú z obedu odhlásení.

3. ročník - prednáška Zvoľ si info. Zraz pri kostole sv. Rodiny o 8:15. Vyučovanie pokračuje 4. vyučovacou hodinou. Ped. dozor: L. Kohútová, M. Petrušová, D. Čurillová

4. ročník - 0.- 3. hodina - vyučovanie podľa rozvrhu. Po 3. hodine hodine presun do Pastoračného centra na prednášku Zvoľ si info. Prednáška trvá do cca 12:35. Po prednáške majú žiaci rozchod. Ped. dozor: P. Hric, T. Filip, Z. Lehotai

Ostatné triedy majú vyučovanie podľa rozvrhu.

 

5. ročník - MS (miestnosť pre maturantov je v učebni 122)

 

2.6.

Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu 0. - 2. vyučovaciu hodinu. Po 2. hodine sa všetci žiaci presunú do Dómu sv. Alžbety na slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, ktoré začína o 11:00. Predpokladaný záver je o cca 13:00.

 

6.6.

III.O - exkurzia "Ľadová tvár Patagónie". (Ekocentrum Sosna, Družstevná pri Hornáde). Zraz 7:20 na železničnej stanici. Predpokladaný návrat do školy o 13:00.                                                                                             Info: LEŠ 

 

2.C - Exkurzia v Botanickej záhrade a vo Východoslovenskom múzeu. Zraz žiakov je o 8:50 pred Východoslovenským múzeom na Námestí maratónu mieru. Po exkurzii vyučovanie nepokračuje. Všetci žiaci 2.C sú z obedov odhlásení.                                                                                                                            Info: NEM, GRE

 

7.6.

3.C - prezentácie dobročinnosti - 1. a 2. vyuč. hodina, učebňa 15                                           Info: MER

3.B - prezentácie dobročinnosti - 3. a 4. vyuč. hodina, učebňa 15                                           Info: MER

3.A - prezentácie dobročinnosti - 5. a 6. vyuč. hodina, učebňa 15                                           Info: MER

 

8.6.

17:30 - GymesFest v átriu školy                                                                                                     Info: GymPulz

 

15.6.

8:00 - sv. omša v Kostole sv. Rodiny. Vyučovanie pokračuje 2. vyučovacou hodinou.          Info: LAB, TU

 

16.6.

4. ročník - 1. a 2. vyučovacia hodina - TRH (odovzdávanie učebníc). 4.A v uč. 14, 4.B v uč. 41, 4.C v uč. 12. Po 2. vyučovacej hodine vyučovanie podľa rozvrhu.                                                                                                     Info: TU

 

19.6.

4. ročník - 2. vyučovacia hodina - TRH (odovzdávanie vysvedčení). 3. - 5. vyučovacia hodina - SJL. Učebne počas 2. - 5. hodiny: 4.A v uč. 14, 4.B v uč. 41, 4.C v uč. 12. Po 5. vyučovacej hodine vyučovanie podľa rozvrhu.

III.O, 1. - 3. ročník - začína koncoročný mentoring                                                                          Info: TU

 

20.6.

4. ročník - vyučovacie voľno

Ostatné ročníky - vyučovanie podľa rozvrhu

 

21.6.

4. ročník - MS zo SJL (podľa rozpisu). Žiaci majú k dispozícii učebňu 11. Všetci žiaci 4. ročnáka sú z obedu odhlásení.                                                                                                                                                                         Info: HRI

Ostatné ročníky - vyučovanie podľa rozvrhu

 

22.6.

4. ročník - MS zo SJL (podľa rozpisu). Žiaci majú k dispozícii učebňu 11. Všetci žiaci 4. ročnáka sú z obedu odhlásení.                                                                                                                                                                         Info: HRI

I.O,II.O, III.O, 1. - 3. ročník - Triednická hodina (rozpis na nástenke, v priebehu utorka bude k dispozícii aj tu)

 

23.6.

4. ročník - vyučovacie voľno až do 30.6. Všetci žiaci 4. ročnáka sú z obedu odhlásení.

I.O,II.O, III.O, 1. - 3. ročník - Triednická hodina (rozpis na nástenke, v priebehu utorka bude k dispozícii aj tu)

 

26.6. - 27.6.

Školské výlety

 

28.6. - Riaditeľské voľno

 

29.6.

8:00 - Sv. omša v Kostole sv. Rodiny na Furči

cca 10:30 - odovzdávanie vysvedčení (Gymes)

cca 11:00 - obed

 

30.6. - Riaditeľské voľno

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupca pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Koordinátor bilingválneho odboru:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria