Navigácia

Kariérne poradenstvo


Cieľ programu

Cieľom kariérneho poradenstva je predstaviť študentom 4. ročníka GYMESu realitu rôznych profesií a vysokoškolských štúdií, zoznámiť ich s novými perspektívnymi odbormi na trhu práce v budúcnosti, kedy sa stanú aktívnymi zamestnancami oni. Preto pozývame hostí slovenských aj zahraničných vysokých škôl z radu študentov a profesorov, ľudí aktívnych v podmienkach slovenského zamestnania, podnikania i zahraničných perspektív. Zvlášť radi vítame našich absolventov - GYMES ALUMNI, ktorí študujú v perspektívnych odboroch na slovenských i zahraničných univerzitách.

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľ školy:
  Mgr. Pavol Vozár
  Telefón: 0915 865 140
  Email: riaditel.gymes@gmail.com

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com
  Telefón: 0907 609 351

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Ing. Lucia Carpenová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Adriana Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria