Navigácia

Kariérne poradenstvo


Cieľ programu

Cieľom kariérneho poradenstva je predstaviť študentom 4. a 5. ročníka GYMESu realitu rôznych profesií a vysokoškolských štúdií, zoznámiť ich s novými perspektívnymi odbormi na trhu práce v budúcnosti, kedy sa stanú aktívnymi zamestnancami oni. Preto pozývame hostí slovenských aj zahraničných vysokých škôl z radu študentov a profesorov, ľudí aktívnych v podmienkach slovenského zamestnania, podnikania i zahraničných perspektív. Zvlášť radi vítame našich absolventov - GYMES ALUMNI, ktorí študujú v perspektívnych odboroch na slovenských i zahraničných univerzitách.

Stretnutia sú pravidelne každý piatok v čase o 11.50 hodine na 2. poschodí.


Hosť tohto týždňa

Dátum: 19.1.2018
Meno hosťa: Martin Joščák
Téma: stavebníctvo a obnoviteľné zdroje energie

 


Všetci naši hostia

 

9.2. 2018 Zuzana Angelovičová, tlmočníctvo a prekladateľstvo   Zuzana_Angelovicova.pdf

26.1. Lukáš Bíro, absolvent GYMESu, Lukas_Biro_CV.pdf

16.1.2018  Martin Joščák, podnikateľ v oblasti stavebníctva a obnoviteľných zdrojov 

12.1. Jovana Vukcević a Agnes Dudych, urbanizmus a architektúra, CV_Agnes_DUDYCH.pdf   CV_Jovana__VUKCEVIC.pdf

8.12. Ludmila Moňaková, INTERSTUDY

1.12. Zuzna Tkáčová, rozmanitosť informatických zamestnaní, nové študijné smery a odbory, priemyselná revolúcia 4.0 v živote stredoškoláka   CV_tkacova(1).pdf

24.11.2017 Michal Cop    CV_Michal_Cop.docx

10.11.2017 prof. Ing. Michal Kelemen, PhD., TUKE, Strojnícka fakulta, Katedra mechatroniky,               Kelemen_Europass2017_(1).pdf

20.10.2017 Viktória Janitorová (Viktoria_Janitorova_CV.pdf)

13.10.2017 Lucia Stankovičová (CV_Lucia_Stankovicova.docx)

06.10.2017 Anežka Karľa (6.10.2017_Anezka_Karla.pdf)

29.09.2017 Dominika Pavlíková (29.9.2017_Dominika_Pavlikova.pdf)

22.09.2017 Marián Kireš (22.8.2017_doc._Kires.pdf)

08.09.2017 Simona Majerníková (8.8.2017_Simona_Majernikova.pdf)

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria