Navigácia

Na úvod 2017 2016 2015

Na úvod

Deň sv. Edity Steinovej je príležitosťou pripomenúť si patrónku školy. Edith Stein alebo Terézia Benedikta z Kríža sa narodila 12. októbra 1891. Výročie jej narodenia je pre nás podnetom na duchovné zamyslenie aj ponúknutie inšpirácií pre našich študentov. Po sv. omši sa v škole konajú stretnutia so zaujímavými ľuďmi, profesionálmi z rôznych odborov. Formát jednotlivých stretnutí sa prispôsobuje ich obsahovému zameraniu - sú to prednášky, diskusie, workshopy, prezentácie. Prostredníctvom nich a s ich pomocou sa usilujeme študentom ponúknuť podnety na osobný rozvoj, profesijné zameranie, smerovanie štúdia, možno budúce kariérne či osobné ciele. Študenti majú príležitosť spoznávať, klásť otázky, diskutovať -  a sú inteligentní, vnímaví, zvedaví, pýtajú sa na praktické skúsenosti, často chcú vedieť "prečo" a "ako".

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľ školy:
  Mgr. Pavol Vozár
  Telefón: 0915 865 140
  Email: riaditel.gymes@gmail.com

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com
  Telefón: 0907 609 351

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Ing. Lucia Carpenová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Adriana Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria