Navigácia

Kritériá prijatia do 1. ročníka 5-ročného bilingválneho odboru v školskom roku 2018/2019.

kriteria_bilingval_2018_2019.pdf

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
    Charkovská 1, 040 22 Košice
  • Riaditeľka školy:
    Mgr. Mária Dečová, PhD.
    Telefón: 0915 865 140
    Email: gymeske@gmail.com
    mobil: 0915 865 140

    Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
    Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
    Email: akademik.gymes@gmail.com

    Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
    Mgr. Slavomír Hribľan
    Telefón : 0908 791 050
    Email: zastupca.gymes@gmail.com

    Vedúca anglického jazyka:
    Mgr. Martina Talpašová
    Email: martina.talpasova@gmail.com

    Sekretárka školy:
    Mgr. Adriána Polomská
    Telefón: 055 799 48 75
    Email: sekretar.gymes@gmail.com

    Hospodárka školy:
    Mgr. Monika Wassermannová
    Telefón: 055 799 48 75
    Email: hospodar.gymes@gmail.com

    Ekonóm školy:
    Marcela Bačová
    Telefón: 055 799 48 73
    0911 865 140
    Email: economy.gymes@gmail.com

    Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
    Telefón: 055 799 48 73
    Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria