Navigácia

Dievčenský a chlapčenský internát

       

        Pre chlapcov:

      

Názov :    Školský internát 
Sídlo :    040 11  Košice, Medická 2
Sekretariát :    +421 55 643 55 73  
Web :    www.simedke.sk
E-mail : 

  sekretariat@simedke.sk

     

     Hromadná doprava DPMK:
- autobusy 12, 17, 36, 57

 Pre dievčatá:

Názov :    Školský internát A.Garbana
Sídlo :    041 15  Košice, Werferova 10
Spojovateľka :    +421 55 6785702  
Web :    www.siagarbana.sk
E-mail :    siwerfke@mail.t-com.sk

 

Hromadná doprava DPMK:
- električky 5,6,9,R1
- autobusy 10,11,20,21,22,23,25,38,56

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria