Navigácia

DOD 2016

Pozývame všetkých záujemcov o štúdium na GYMESe na Deň otvorených dverí dňa 9. decembra 2016. Môžete nahliadnuť do priestorov školy a zúčastniť sa otvorených hodín spolu so žiakmi 8-ročného odboru (napr. hodiny anglického jazyka, chémie či biológie), ak aj hodín so žiakmi bilingválneho odboru (napr. hodiny anglického jazyka, konverzácie, biológie, informatiky, či dejepisu v anglickom jazyku). 

Program:  7:45 - 8:00 - prehliadka školy

               8:00 - 8:45 - prvý blok otvorených hodín - podrobný program tu: DOD_2016_otvorene_hodiny.pdf

               8:55 - 9:40 - druhý blok otvorených hodín

               9:50 - 10:35 - tretí blok otvorených hodín

               11:00 - 11:45 - stretnutie s riaditeľkou školy o systéme a cieľoch školy a priestor na otázky (v jedálni školy).

 

Ak máte záujem v daný deň u nás aj obedovať, na adrese sjgymes@gmail.com je možnosť prihlásiť sa na obed v školskej jedálni. Do stredy 7.12  je potrebné uhradiť sumu 2,69 € na účet IBAN: SK17 0900 0000 0050 2975 9806. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľ školy:
  Mgr. Pavol Vozár
  Telefón: 0915 865 140
  Email: riaditel.gymes@gmail.com

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com
  Telefón: 0907 609 351

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Ing. Lucia Carpenová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Adriana Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria