Navigácia

Kontakty

Gymnázium sv. Edity Steinovej

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Dečová, PhD.
Telefón: 055 799 48 75
0915 865 140
Email: gymeske@gmail.com
Zástupca : Mgr. Slavomír Hribľan
Telefón : 0908 791 050
Email: zastupca.gymes@gmail.com
Vedúca anglického jazyka: Mgr. Martina Talpašová
Email: martina.talpasova@gmail.com
Výchovná poradkyňa: Mgr. Miroslava Kudláčová
Email: mirka.kudlacova@gmail.com
Konzultačné hodiny: štvrtok 8:00-8:45
piatok 8:00-8:45
v inom čase po dohovore
Hospodárka: Mgr. Monika Wassermannová
Email: hospodar.gymes@gmail.com
Sekretárka: Mgr. Adriana Polomská
Telefón: 055 799 48 75
Email: sekretar.gymes@gmail.com
Ekonómka: Marcela Bačová
Telefón: 055 799 48 73
0911 865 140
Email: economy.gymes@gmail.com
Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
Telefón: 055 7994873
Email: pam.gymes@gmail.com
Vedúca jedálne: Ľubomíra Majná
Telefón: 0918 832 085
Email: sjgymes@gmail.com
Školská psychologička: Mgr. Iveta Verebová
psycholog.gymes@gmail.com
Psychologička v CPPPaP Zuzkin park 10: Mgr. Dominika Sroková
055 787 1737
ďalšie informácie na: www.cpppapke.sk

Gymnázium sv. Edity Steinovej    

Adresa školy:         Charkovská 1, 040 22  Košice

Tel:                 +421 55 799 48 75

Fax:               +421 55 799 48 74

Sponzorský účet:                                                                      IBAN: SK 75 0900 0000 0050 5145 0290

Číslo účtu školy:                                                                       IBAN: SK 20 0900 0000 0050 2975 9267, IČO:   35560321,   DIČ:   2021928062

Číslo účtu za jedáleň a CVČ:                                                  IBAN: SK17 0900 0000 0050 2975 9806   Na tento účet zasielate platby za jedáleň a krúžky

Číslo účtu n. f. GYMES:                                                         IBAN: SK62 0900 0000 0050 7074 0429  Na tento účet zasielate platby za ZRPŠ, učebnice, skrinky, zájazdy, ISIC karty a kurzy - DO, DC, lyžiarsky, turistický, plavecký, KOŽAZ, cyklistický.

 


Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupca pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Koordinátor bilingválneho odboru:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria