Navigácia

Európska značka pre jazyky

Anglická a americká literatúra

V roku 2012 sa naša škola úspešne uchádzala o získanie Európskej značky pre jazyky a to zapojením predmetu Anglická a americká literatúra do tejto súťaže. O tom, aké významné je toto ocenenie, svedčí aj to, že meno našej školy sa objavilo vo viacerých médiach:

Vyhlasovateľom súťaže je Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu. Na stránke tejto agentúry si môžete pozrieť výsledky, fotografie z odovzdávania cien, popis projektu a prezentáciu predmetu Americká a anglická literatúra:

http://www.saaic.sk/

Prezentácia

Saaic je podporovaná Európskou komisiou, preto opis projektu bude zverejnený aj na stránke 

http://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm .

Túto cenu podporuje aj MŠVVaŠ SR. Ocenenia na slávnostnom ceremoniáli 8.10.2012 odovzdával minister školstva  Dušan Čaplovič.  O slávnostnom odovzdávaní cien sa môžete dočítať aj na stránke MŠVVaŠ SR:

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=10944

Zoznam ocenených.

TV Región odvysielala 24.10.2012 príspevok o tom, ako učíme na našej škole predmet Anglická a americká literatúra, ktorý bol ocenený Európskou značkou pre jazyky.

http://www.regiontv.eu/archiv/2012-10-24/?playVideo=2467

A nezabudol na nás ani Košický Korzár:

http://kosice.korzar.sme.sk/c/6581967/ziskali-europsku-znacku-pre-jazyky.html.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria