Navigácia

Zájazd do Anglicka 2018

10 Naj z Kráľovského Anglicka
 
V dňoch 14.4. - 19. 4. 2018 sa pre 42 prihlásených študentov 2. - 4. ročníka uskutoční poznávací zájazd Anglicko 2018 - 10 Naj z Kráľovského Anglicka. Celková suma výletu je 339 eur, platby prebiehajú nasledovne: 
 

1. splátka do 15.12.2017 vo výške 80 eur

2. splátka 10.1.2018 - suma 259 eur

 

Č. účtu – ČSOB: 4020594369/7500,

IBAN: SK70 7500 0000 0040 2059 4369, BIC: CEKOSKBX,

Variabilný symbol: Rodné číslo študenta,

Špecifický symbol: 1801042

Pri platbe je nutné uviesť správne variabilný symbol (rodné číslo študenta), špecifický symbol (č. zájazdu: 1801042). V opačnom prípade nemusí byť správne spárovaná platba s príslušným zájazdom.

V prílohe je detailný popis výletu, ďalšie informácie pôjdu študentom cez skupinu na FCB. 

18009_-_10_Naj_z_kralovskeho_Anglicka.pdf

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľ školy:
  Mgr. Pavol Vozár
  Telefón: 0915 865 140
  Email: riaditel.gymes@gmail.com

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com
  Telefón: 0907 609 351

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Ing. Lucia Carpenová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Adriana Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria