Navigácia

Prípravný kurz pre záujemcov o štúdium na 5-ročnom bilingválnom odbore

Pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a žiakov tercie a kvarty 8-ročných gymnázií, ktorí sa budú uchádzať o štúdium na        5-ročnom bilingválnom odbore na našej škole, organizujeme prípravný kurz v mesiaci január 2018 v nasledujúcich termínoch:

 • 13.1. – anglický jazyk
 • 20.1. – slovenský jazyk a literatúra
 • 27.1. – matematika

Žiaci tu získajú cenné informácie a nasmerovanie, ako sa pripravovať na prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať v marci 2018.

Príspevok je 6€ za jednu sobotu. Uprednostňujeme platbu prevodom na účet:

IBAN: SK75 0900 0000 0050 5145 0290 pred platbou pri registrácii v škole v daný deň.

Svoj záujem potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: pripravny.gymes@gmail.com do pondelka 8.1.2018.

                                                                                                                                                Tešíme sa na vás!

                                                                                                                                             Mgr. Martina Talpašová

 

PROGRAM KAŽDÉHO STRETNUTIA

 

8:30 – 9:00                 registrácia záujemcov na recepcii (prízemie)

9:00 – 10:15               prebieha prvá hodina v triedach

10:15 – 10:45             prestávka s občerstvením (jedáleň)

10:45 – 11:45             prebieha druhá hodina v triedach

12:00                           záver

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľ školy:
  Mgr. Pavol Vozár
  Telefón: 0915 865 140
  Email: riaditel.gymes@gmail.com

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com
  Telefón: 0907 609 351

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Ing. Lucia Carpenová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Adriana Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria