Navigácia

Prípravný kurz pre záujemcov o štúdium na 5-ročnom bilingválnom odbore

Prípravný kurz

pre záujemcov o štúdium na 5-ročnom bilingválnom odbore

 

Pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a žiakov tercie a kvarty 8-ročných gymnázií, ktorí sa budú uchádzať o štúdium na 5-ročnom bilingválnom odbore na našej škole, organizujeme prípravný kurz v mesiaci január 2019 v nasledujúcich termínoch:

 • piatok 18.1. – poobede - anglický jazyk
 • sobota 19.1. – doobeda matematika a poobede slovenský jazyk a literatúra

 

Žiaci tu získajú cenné informácie a nasmerovanie, ako sa pripraviť na prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať v marci 2019.

Príspevok je 6€ za jeden predmet, spolu 18 € za všetky 3 predmety.

Uprednostňujeme platbu prevodom na účet:

IBAN: SK75 0900 0000 0050 5145 0290 pred platbou pri registrácii v škole.

Pri platbe na účet uveďte meno a priezvisko žiaka a predmety, za ktoré platíte (Prípravka ANJ, SJL, MAT alebo Prípravka všetko).

Svoj záujem potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: pripravny.gymes@gmail.com do pondelka 7.1.2019 a následne zaplatením danej sumy na účet. Ďakujeme!                            

                                                                                                                                                                     Tešíme sa na vás!

Mgr. Martina Talpašová

PREDBEŽNÝ PROGRAM PRÍPRAVNÉHO KURZU:

 

18.1. PIATOK:                         ANGLICKÝ JAZYK

14:30 – 15:00             registrácia záujemcov na recepcii (prízemie)

15:00 – 16:15             prebieha prvá hodina v triedach

16:15 – 16:30             prestávka s občerstvením (v jedálni)

16:30 – 17:30             prebieha druhá hodina v triedach

17:30                          záver dňa

 

19.1. SOBOTA:                       MATEMATIKA   

8:30 – 9:00                 registrácia záujemcov na recepcii (prízemie)

9:00 – 10:15               prebieha prvá hodina v triedach

10:15 – 10:30             prestávka s občerstvením (v jedálni)

10:30 – 11:30             prebieha druhá hodina v triedach

 

11:30 – 13:00             OBED (na vlastné náklady a vo vlastnej réžii)

 

                                      SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA

13:00 – 14:15             prebieha prvá hodina v triedach

14:15 – 14:30             prestávka

14:30 – 15:30             prebieha druhá hodina v triedach

15:30                           ZÁVER kurzu

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľ školy:
  Mgr. Pavol Vozár
  Telefón: 0915 865 140
  Email: riaditel.gymes@gmail.com

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com
  Telefón: 0907 609 351

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Ing. Lucia Carpenová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Adriana Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria