Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice

Streda 23. 4. 2014

Kalendár

Novinky

 • Vážení rodičia a priaznivci Gymnázia sv. Edity Steinovej, aj v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou o poukázanie 2% z daní za rok 2013 pre GYMES n.f. Finančné prostriedky, ktoré naša škola touto formou získa, budú plne využité na spolufinancovanie schváleného projektu Európskeho sociálneho fondu a na vybavenie prírodovedných laboratórií. Viac informácií nájdete v ľavej lište. Za Vašu pomoc vopred ďakujeme!

 • Deň Zeme

  Vo štvrtok 24.4.2014 sa žiaci sekundy, tercie a kvarty zúčastnia na prednáške spojenej s besedou Dary Zeme - kovy pri príležitosti Dňa Zeme v CVČ Domino na Popradskej ulici. Zraz žiakov pred školou je o 7.45. Je potrebné vziať si so sebou 2 hodinové lístky na MHD. Po návrate do školy pokračuje vyučovanie 4. vyučovacou hodinou.

 • Predajná výstava vydavateľstva Usborne

  V dňoch 24.-25.4.2014 (štvrtok a piatok) sa na našej škole uskutoční predajná výstava anglických kníh popredného britského vydavateľstva Usborne. Záujemcovia si budú môcť knihy priamo v škole zakúpiť.

 • Projekt Tehlička

  Naša škola prispela do zbierky Tehlička, a tým podporila centrum pre deti ulice Kala-Kala v Angole sumou 80€. Všetkým, ktorí  sa do tohto projektu počas pôstu zapojili, ďakujeme.

 • Fotosúťaž

  Gymnázium sv. Edity Steinovej vyhlasuje fotosúťaž o najzaujímavejšiu fotografiu na tému "Deň Zeme". Do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci školy. Hodnotiť sa bude originalita nápadu aj kvalita záberu. Fotografie zasielajte na adresu maria.schalekova@gmail.com najneskôr do 25.4.2014. Do predmetu správy uveďte FOTO SÚTAŽ a svoje meno. Menom označte aj súbor – prílohu s fotografiou. K svojej snímke môžete pridať aj názov. Autori najlepších fotografií budú ocenení zaujímavými cenami.

 • ŠOK v rámci projektu RealIT

  V rámci školského projektu RealIT sa 16.4.2014 na 3. vyučovacej hodine bude v školskej jedálni konať Študentská odborná konferencia ŠOK 2014 pre žiakov 1. ročníka, v tomto roku zameraná na počítačovú bezpečnosť. Pre študentov 2. a 3. ročníka organizujeme 23.4.2014 prednášku Ing. L. Bockovej z Úradu priemyselného vlastníctva SR na tému Ochrana duševného vlastníctva, patenty a ochranné známky. Prednášky sa uskutočnia v čase 10.50-12.20 (2.roč.) a 13.00-14.30 (3.roč.) v učebni INF.

 • Girl´s Day 2014

  24.4.2014 sa nie len na Slovensku, ale aj v ďalších 16 európskych krajinách koná Girl's Day, ktorého cieľom je prezentovať informatiku dievčatám. V rámci tohto dňa organizujú viaceré podniky a školy deň otvorených dverí so zámerom priblížiť dievčatám možnosti v rámci oblasti IT formou prezentácií, diskusií, worskhopov. Do tejto aktivity sa zapoja žiačky 2. a 3. ročníka so záujmom o IT a navštívia spoločnosti NESS KDC, s.r.o. a AT&T Global Network Services Slovensko, s.r.o.

 • Ročníkové skúšky

  Termíny Ročníkových skúšok v školskom roku 2013/2014

  1. ročník: ústna časť RS 19.5.-20.5.2014, písomná časť RS 29.5.2014

  3.ročník: písomná časť RS 30.5.2014, ústna časť RS 9.6.2014

 • Mladý Európan 2014

  V regionálnom kole súťaže Mladý Európan 2014 získali študentky našej školy Magdaléna Šudáková, Viktória Janitorová a Magdaléna Tóthová z 3.A 2. miesto. Blahoželáme!

 • Jazykový kvet 2014

  Vo finále krajského kola súťaže Jazykový kvet nás úspešne reprezentovali Nina Danišová - 2. miesto v kat. NEJ poézia, 4. miesto v kat. ANJ poézia, Júlia Hoffmanová  - 3. miesto v kat. NEJ próza, English Drama - 1. miesto a postup do celoslovenského finále v kat. ANJ dráma vlastná tvorba. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a našim hercom prajeme veľa úspechov v celoštátnom finále, ktoré sa bude konať 9.mája v Nitre.