Navigácia

Fotogaléria

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny sú v termíne od 22.12.2014 do 7.1.2015. Nástup do školy je vo štvrtok 8.1.2015.                                     Všetkým našim študentom a ich rodičom prajeme požehnané Vianoce a Nový rok naplnený láskou, pokojom v srdci a radosťou zo života. Učitelia Gymnázia sv. Edity Steinovej

 • ZRPŠ prosba

  Vážení rodičia,

              obraciam sa na Vás vo veci krádeže, ktorá sa stala v našej škole dňa 3.11.2014 v skorých ranných hodinách. Po dlhšom zvažovaní som sa rozhodla osloviť Vás - rodičov vo veci finančnej pomoci škole prostredníctvom zbierky. Preto Vás prosím o navýšenie ZRPŠ v tomto školskom roku z pôvodných 15.-€  na 30.-€. Navyše si dovoľujem osloviť tých, ktorým to finančná situácia umožňuje, aby prispeli štedrejšie. Napriek tomu, že finančná situácia je v rodinách rôzna, často nie ľahká, prosím Vás o vyjadrenie spolupatričnosti so školou.  

 • Levanduľové srdce

  V tomto týždni prebieha na škole dobročinná akcia na podporu sociálne slabších rodín. V stredu 17.12. počas triednickych hodín a vo štvrtok 18.12. počas celého dňa budú žiaci 4.A predávať levanduľové srdiečka, ktoré vyrábajú ženy zo sociálne slabších rodín. Iným spôsobom podpory týchto rodín je zbierka drogérie na recepcii školy (mydlá, sprchové gély, šampóny, zubné pasty...) Neváhajte zapojiť sa osobne do tejto akcie a podeliť sa s ostatnými!

 • Sv. zmierenia

  V stredu 17.12. počas 3., 4. a 5. vyučovacej hodiny je možné prijať sviatosť zmierenia. Je potrebné zapísať sa do zoznamu na recepcii školy. 

 • Riaditeľské voľno

  Na deň 19.12.2014 (piatok) udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy.

 • Hour Code

  V týždni od 8. do 14. 12. 2014 v rámci Computer Science Education Week sa študenti našej školy zapoja do celosvetovej kampane "Hour of Code", ktorej ústrednou myšlienkou je predstaviť jednu z kľúčových kompetencií pre 21. storočie - programovanie. V rámci kampane budú počas hodín informatiky na škole ...
 • 16. decembra 2014 sa dievčatá z našej školy so záujmom o IT zúčastnia v rámci pokračovania úspešného projektu "Aj Ty v IT" (zastrešovaného FIIT STU v Bratislave) na stretnutí so ženami pracujúcimi v IT oblasti vo výskumnej jednotke U.S.Steel Košice.

 • Technická olympiáda

  V rámci obvodného kola Technickej olympiády sa žiaci tercie Ivan Fábry Patrik Ferenčák umiestnili na 2. mieste v kat. A. V kat. B získala 1. miesto Terézia Juhászová z prímy a postupuje do krajského kola. Blahoželáme!
 • DOD

  Srdečne pozývame žiakov základných škôl a ich rodičov na Deň otvorených dverí, dňa 8.12.2014, ktorý sa uskutoční v priestoroch našej školy. Jeho súčasťou bude prehliadka školy, účasť na otvorených hodinách (1. a 2. vyučovacia hodina) a priestor pre diskusiu pre žiakov a rodičov (3. vyučovacia hodina). Program začína o 7.50, vítaní sú záujemcovia o 5-ročný bilingválny odbor ako aj o 8-ročný odbor s bilingválnym programom. Tešia sa na Vás študenti a učitelia školy!    

 • Zmena rozvrhu hodín

  V pondelok 8.12.2014 počas 1. a 2. hodiny bude prebiehať vyučovanie podľa upraveného rozvrhu hodín. Od 3. hodiny pokračuje vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín. Rozvrh_hodin_8.12.docx

Piatok 19. 12. 2014

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 19.12.2014)
Judita Tothová (druhá A)
Zajtra (Sobota 20.12.2014)
Štefan Timko (kvarta)
Pozajtra (Nedeľa 21.12.2014)
Stanislava Hospodárová (prvá C)

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupca pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Mária Urbanová, PhD.
  Telefón : 0908 791 050
  Email: urbanova.gymes@gmail.com

  Koordinátor bilingválneho odboru:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka a hospodárka školy:
  PaedDr. Anna Bartošová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email:

Fotogaléria