Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice

Streda 26. 11. 2014

Kalendár

Novinky

 • ZRPŠ

  Dňa 27.11.2014 (štvrtok) o 16.30 sa uskutoční ZRPŠ. Vzhľadom na udalosti posledných týždňov sa spoločné stretnutie všetkých rodičov začne v jedálni školy, priamo po krátkom stretnutí budú nasledovať triedne rodičovské aktívy. Pozývame všetkých rodičov. 

 • DOD

  Srdečne pozývame žiakov základných škôl a ich rodičov na Deň otvorených dverí, dňa 8.12.2014, ktorý sa uskutoční v priestoroch našej školy. Jeho súčasťou bude prehliadka školy, účasť na otvorených hodinách a priestor pre diskusiu pre žiakov a rodičov. Vítaní sú záujemcovia o 5-ročný bilingválny odbor ako aj o 8-ročný odbor s bilingválnym programom. Tešia sa na Vás študenti a učitelia školy!  

 • Thanksgiving Day

  Žiacka školská rada organizuje 27.11.2014 o 18.00 slávnostnú večeru v rámci Thanksgiving Day pre žiakov 1. ročníka. Súčasťou zábavného programu bude súťaž o nalepšiu masku kovboja alebo indiána a súťaž o najchutnejšie jedlo.

 • Prípravný kurz pre záujemcov o bilingválny odbor

  Pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, ktorí sa budú uchádzať o štúdium na našej škole, pripravujeme prípravný kurz v mesiaci november. Žiaci tu získajú cenné informácie a nasmerovanie, ako sa pripravovať na talentové skúšky, ktoré sa budú konať v marci 2015. Podrobnosti sú uvedené v ľavej lište "bilingválny 5-ročný odbor".

 • Stretnutie záujemcov o štúdium v zahraničí

  Vo štvrtok 27.11. o 16.00 organizujeme informačné stretnutie pre rodičov žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na VŠ v zahraničí. Stretnutie bude prebiehať v jazykovom laboratóriu na 1. poschodí.

 • Godzone

  V utorok 18.11. bude počas 3. vyučovacej hodiny prebiehať prezentácia evanjelizačného projektu Godzone v školskej telocvični. Viac informácií nájdete na: http://www.godzone.sk/

 • Remember November 2014

  V dňoch 15.-18.11.2014 sa tím študentov 4. ročníka zúčastní na podujatí Remember November 2014 - Študenti po stopách totality v Bratislave. Podujatie je organizované pod záštitou ...
 • Týždeň vedy a techniky

  V rámci Týždňa vedy a techniky je pre našich žiakov prichystaných niekoľko aktivít. 10.11.2014 sa vybraní žiaci 4.roč. zúčastnia na Dni otvorených dverí na Matematickom ústave SAV v Košiciach a na prednáške Doc. RNDr. Romana Friča, DrSc. O starej a novej matematike. (Odchod zo školy je po prvej vyučovacej hodine.) Žiaci 2. ročn ...
 • Young Demosthénes

  V dňoch 29. - 30.10. traja študenti - Viktória Janitorová (4.A), Jakub Senčák (4.A) a Ignác Brosch (4.B) úspešne reprezentovali našu školu v medzinárodnom kole prestížnej rečníckej súťaže Young Demosthénes v Prahe. V kvalitnej konkurencii slovenských i česk ...
 • Shakespeare's memorial

  Dňa 29.10.2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Shakespeare´s Memorial. Všetci súťažiaci súťažili v oblasti poézie v anglickom jazyku. Ocenení boli: 1. miesto: Daniela Konečná, 2.B, 2. miesto: Bianka Baranová, 2.A, 3. miesto: Diana Orosová, 2.A. Víťazka Daniela Konečná postupuje do regionálneho kola. Prajeme jej veľa úspechov. ...