Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice

Utorok 21. 10. 2014

Kalendár

Novinky

 • Imatrikulácia

  V stredu 22.10.2014 sa v hale Cassosport bude konať imatrikulácia žiakov prvého ročníka a prímy Gymnázia sv. Edity Steinovej. Program bude trvať od 17.00 do 22.00. Na imatrikuláciu pozývame všetkých žiakov školy. V deň konania imatrikulácie majú žiaci 1. ročníka vyučovanie po 5. hodinu (vrátane).  

 • Poplatky za krúžky

  Prosíme žiakov, aby na sekretariáte uhradili poplatky za krúžky najneskôr do 22.10. (streda). Žiaci, ktorí odovzdali vzdelávacie poukazy spolu s prihláškou platia o 10 € menej.

 • Exkurzie 1. roč.

  Žiaci 1. ročníka sa v októbri zúčastnia na dvoch exkurziách: Exkurzia v historickej časti Košíc: 20.10. (pondelok) skupiny S, T, po 5. vyučovacej hodine, 27.10. (pondelok) skupiny P, R po 5. vyučovacej hodine. Exkurzia v Boccatiovej knižnici: 21.10. (utorok) 1.A a 1.C po 3. vyučovacej hodine, 23.10. (štvrtok) 1.B po 3 vyučovacej hodine.   

 • Exkurzia 4.roč.

  Dňa 23.10.2014  po 4. vyučovacej hodine sa žiaci 4. ročníka zúčastnia na expozíciách vo Východoslovenskom a Technickom múzeu v Košicicach.

 • Exkurzia Bardejov

  Žiaci prímy, tercie a kvarty sa 28.10. 2014 zúčastnia na exkurzii v historickej časti Bardejova. Poplatok 7€ je potrebné zaplatiť do 24.10 (piatok). Zraz žiakov je o 7.00 na vlakovej stanici v Košiciach. Predpokladaný návrat je o 16.30.

 • Oznam pre zbor

  Stretnutie zboristov, ktorí budú spievať v stredu 8.10. na sv. omši je o 7.00 v kostole

 • Mliečna desiata

  Od pondelka 6.10. je počas veľkej prestávky možnosť zakúpenia mliečnej desiaty na vrátnici školy. Cena za desiatu (jogurt + pečivo) je 0,50 Eur. 

 • Deň sv. Edity Steinovej

  V stredu 8.10.2014 si pripomíname sviatok patrónky našej školy sv.Edity Steinovej. Pri tejto príležitosti bude v Kostole sv. Rodiny sv. omša o 8.00. Popoludní vyzývajú učitelia žiakov na súboj vo volejbale. Na víťazov čaká sladká odmena. Harmonogram_Dna sv. Edity Steinovej.docx

 • Zmena vyučovania 9.-10.10

  Dňa 9.10.2014 (štvrtok) bude vyučovanie prebiehať po 6.vyučovaciu hodinu (vrátane). Na deň 10.10.2014 (piatok) udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy.

 • Prípravný kurz pre záujemcov o bilingválny odbor

  Pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, ktorí sa budú uchádzať o štúdium na našej škole, pripravujeme prípravný kurz v mesiaci november. Žiaci tu získajú cenné informácie a nasmerovanie, ako sa pripravovať na talentové skúšky, ktoré sa budú konať v marci 2015. Podrobnosti sú uvedené v ľavej lište "bilingválny 5-ročný odbor".