Navigácia

Fotogaléria

 • Deň otvorených dverí

  Srdečne pozývame žiakov základných škôl a ich rodičov na Deň otvorených dverí, dňa 7.12.2015 (pondelok), ktorý sa uskutoční v priestoroch našej školy. Vítaní sú záujemcovia o 5-ročný bilingválny odbor ako aj o 8-ročný odbor so zameraním na anglický jazyk. Tešíme sa na Vás!  

  Program:

 • GYMES na Pro Educo

  Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO sa zameriava primárne na ponuku vzdelávania a uplatnenia sa absolventov základných, stredných a vysokých škôl na trhu práce. Prezentácia vystavovateľov prebieha na formáte troch veľtržných dní na ploche viac ako 1 500 m2. Súčasťou veľtrhu je aj bohatý sprievodný program, realizovaný najmä formou workshopov, prezentácií, seminárov a konferencií.

 • Výsledky informatickej súťaže iBobor

  Výsledky súťaže Informatický bobor v školskom roku 2015/2016.

  Vysledky_sutaze_Informaticky_bobor_v_skolskom_roku_2015.pdf

 • Filharmónia Košice

  Dňa 26.11. sa v Štátnej filharmónii Košice uskutoční koncert Čaro romantizmu. Diriguje: Konstantin DOBROYKOV z Bulharska, na husliach hrá Eszter KRULIK z Maďarska. 15 voľných lístkov je k dispozícii na sekretariáte školy. 

 • Zájazd do Francúzska

  Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o zájazd do Francúzska aby do 8.12.2015 zaplatili druhú zálohu 50.-Eur, spolu 100.-Eur od začiatku školského roka. Plnú cenu bude potrebné doplatiť do 20.3.2016.

 • Festival vedy a techniky AMAVET

  Zuzana Lachová, študentka 5.A, získala cenu poroty na celoslovenskom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET v Bratislave. Na celoštátnej súťažnej prehliadke vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, prezentovala svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Zuzana svoj projekt "Úloha probiotických baktérií v rakovinovej prevencii" vypracovala v spolupráci s Ústavom biologických a ekologických vied UPJŠ a úspešne obhájila pred hodnotiacou komisiou, ktorá je zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov.

 • SecurITy

  Nadácia Orange v rámci grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2015/2016 podporila grantom 1.500 € náš projekt SecurITy zameraný na zavádzanie problematiky počítačovej bezpečnosti do výučby pre našich najstarších študentov na primeranej odbornej úrovni. V rámci projektu budeme riešiť doplnenie informatickej knižnice o odborné publikácie, ktoré sa použijú aj priamo vo vyučovaní. Najdôležitejšou aktivitou bude inovácia výučby projektovým vyučovaním, výstupom ktorého bude posterová prezentácia na škole a nadväzujúca séria besied z odborníkmi z IT oblasti a odbornou exkurziou v medzinárodnom dátovom centre.

 • UNICEF World Education Games

  V októbri sa žiaci našej školy premiérovo zúčastnili celosvetovej online vedomostnej olympiády UNICEF World Education Games, v rámci ktorej si overili svoje schopnosti v troch disciplínach Literacy, Maths a Science. Vo výslednom rebríčku sme sa napokon (v konkurencii viac ako 6 miliónov žiakov z viac ako 20 000 škôl zo 159 krajín sveta) umiestnili na skvelom 9. mieste a počtom nahraných bodov zabezpečili na vzdelávacie aktivity UNICEFu viac ako 3000 dolárov od hlavného partnera súťaže. Našim súťažiacim k ich výborným výsledkom gratulujeme!

 • Sv. omše v školskej kaplnke

  Pozývame všetkých rodičov a žiakov našej školy na pravidelné sv. omše v školskej kaplnke v utorok o 7:20.

 • Termíny prípravných kurzov na 5-ročný odbor

  Pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, ktorí sa budú uchádzať o štúdium na našej škole, pripravujeme prípravný kurz v nasledujúcich termínoch: 

             7.11. anglický jazyk

             21.11. matematika

             28.11. slovenský jazyk a literatúra.

 • Posilňovňa

  Od septembra máme novozriadenú posilňovňu školy. Študenti ju môžu využívať ako jednorazový týždenný vstup za 10 Eur ročne, alebo ako denne poďľa rozvrhu posilňovne za poplatok 25 Eur na rok.

  Zaplatiť je potrebné na číslo účtu: 5070740429 / 0900.

  IBAN SK 62 0900 0000 0050 7074 0429

  Do správy pre adresáta je potrebné uviesť: meno, priezvisko žiaka, trieda, posilňovňa

 • Lístky na divadelné predstavenia

  Milí študenti, ponúkame Vám lístky na nasledovné divadelné predstavenia.

  9.11. - Rigoletto - 8 ks

  12.11. - Zvonár u Matky Božej - 8 ks

  29.11. - Nabucco - 8 ks

  1.12. - Móric Beňovský - 10 ks

  9.12. - Doma u Hitlerovcov - 7 ks

   

  Lístky je možné vzdvihnúť si v deň predstavenia na sekretariáte. Lístky sú, samozrejme, grátis.

Streda 25. 11. 2015

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupca pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: slavomir.hriblan@gmail.com

  Koordinátor bilingválneho odboru:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Ladislava Tarhaničová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  PaedDr. Anna Bartošová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

Fotogaléria