Navigácia

Fotogaléria

 • Pri príležitosti 25. výročia cirkevných škôl v Košickej arcidiecéze udeľuje riaditeľka školy vo štvrtok 5.5.2016 riaditeľské voľno pre všetkých žiakov Gymnázia sv. Edity Steinovej.

 • V priloženom dokumente sú informácie o exkurzii do Francúzska v dňoch 5.5. - 10.5.2016.

  pariz_normandia_maj_2016.pdf

 • Od pondelka 2.5. je mierna zmena v rozvrhu. Odporúčame žiakom, aby si svoj rozvrh overili na web stránke školy.

 • Srdečne Vás pozývame na benefičný koncert nášho gymnázia, ktorý sa uskutoční v pondelok 25. apríla 2016 o 16:00 v Starej radnici na Hlavnej ulici 59 v Košiciach. Výťažok z koncertu bude venovaný občianskemu združeniu "Nestačí len prežiť", ktoré funguje pri Detskom centre Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach.

  beneficny_koncert_2016_plagat.pdf

 • INFORMATICKÝ ŠOK

  V rámci celoeurópskej iniciatívy STEM Discovery Week 2016 sa v týždni od 25.apríla 2016 do 29.apríla 2016 uskutoční na našej škole séria aktivít zameraná na podporu a popularizáciu informačných technológií ako možného budúceho profesijného zamerania našich študentov. V pondelok a stredu sa uskutoční náš každoročný Informatický ŠOK (=študentská odborná konferencia) - bloky prednášok pozvaných IT odborníkov. Vo štvrtok viac ako 40 našich študentiek strávi v rámci kampane Girl´s Day jeden deň vo vybraných IT spoločnostiach v Košiciach a Bratislave, aby sa tak mohli oboznámiť s profesiou ženy informatičky. Bližší rozpis aktivít a zadelenie študentov na prednášky a rozmiestnenie dievčat v IT firmách je v priložených súboroch.

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach spolupracuje

  s Lycée Nord-Bassin d'Andernos-les-Bains, Francúzsko

  V dňoch 14. – 17. apríla 2016 sa vo Varšave uskutočnil kontaktný seminár eTwinning Math and Science pre učiteľov prírodných vied z 12 krajín Európy. Vzdelávacieho podujatia sa zo Slovenska zúčastnili traja pedagógovia, medzi nimi aj Mgr. Viktória Kalapošová z Gymnázia sv. Edity Steinovej. Na tomto podujatí mali učitelia jedinečnú príležitosť vytvoriť medzinárodnú spoluprácu pre eTwinning projekty. Celkovo sa v rámci podujatia podarilo vytvoriť 15 partnerstiev medzi európskymi školami.

 • Zápis študentov do bilingválneho odboru sa uskutočnia v dňoch: 13.4.2016, 15.4.2016, 18.4.2016 a 19.4.2016 v čase od 10:00 do 16:00.  Rozhodnutia o prijatí na štúdium prevezme rodič s dieťaťom na zápise. Súčasťou zápisu bude krátky pohovor rodičov s riaditeľkou Gymnázia sv. Edity Steinovej o hodnotách, ku ktorým chceme žiakov viesť.

  K zápisu je potrebné priniesť zápisný lístok zo základnej školy. Pri prestupujúcich z iných 8-ročných gymnázií rodič zápisný lístok nenosí.

 • Dnes naši žiaci M. Bodnárová (3.B), B. Ondríková (3.B) a R. Hospodár (2.A) získali na diecéznom kole biblickej olympiády 1. miesto a postupujú do celoslovenského kola.

  Srdečne blahoželáme.

 • Dňa 13.4.2016 (streda) sa našej škole uskutoční Generálna skúška testovania jazykovej úrovne C1 z ANJ pre všetkých študentov 4. ročníka. Zraz žiakov je o 9:00, predpokladaný koniec je o 15:00. Bližšie informácie budú poskytnuté v pondelok 11.4.2016.

 • V priloženom dokumente sú zverejnené výsledky prijímacieho konania na 5-ročný bilingvány odbor pre školský rok 2016/2017.

  vysledky_prijimacieho_konania_bilingvalny_odbor_2016.pdf

  Zápisy sú v dňoch: 13.4.2016, 15.4.2016, 18.4.2016 a 19.4.2016 v čase od 10:00 do 16:00. Viac sa o zápise dozviete v správe "Zápis študentov na bilingválny odbor". Tešíme sa na nových prvákov GYMESu :)

 • Riaditeľka Gymnázia sv. Edity Steinovej vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: Učiteľ matematiky a fyziky. Bližšie informácie na ľavej lište.

Štvrtok 5. 5. 2016

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupca pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: slavomir.hriblan@gmail.com

  Koordinátor bilingválneho odboru:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Ladislava Tarhaničová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  PaedDr. Anna Bartošová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

Fotogaléria