Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice

Piatok 22. 8. 2014

Kalendár

Novinky

 • Rozdelenie žiakov 1. ročníka

  Rozdelenie žiakov 1. ročníka bilingválnej formy štúdia v školskom roku 2014/2015: 1.roc._triedy.pdf

 • Absolventská prax, dobrovoľnícka činnosť

  Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť (asistent učiteľa) a absolventskú prax (učiteľ, psychológ) ponúkanú cez ÚP, ktorí spľňajú požiadavky dané ÚP, nech sa dostavia na osobné stretnutie v utorok 19.8.2014 v čase od 9.00 do 11.00. Je potrebné doniesť životopis, prípadne ho vopred zaslať na mailovú adresu: gymeske@gmail.com.

   

 • ISIC karty pre budúcich prvákov

  Žiaci 1. ročníka, ktorí uhradili poplatok za ISIC kartu, si ju budú môcť vyzdvihnúť pred začiatkom školského roka v dňoch: 25.-28.augusta denne od 8.00 do 12.00. Platnosť karty začína 1.9.2014.

 • Záver školského roka

  V piatok 27.6.2014 na záver školského roka, bude v Kostole sv. Rodiny na Furči o 8.30 sv. omša pre všetkých žiakov školy. Odovzdávanie vysvedčení bude prebiehať v škole po sv. omši.   

 • 10. narodeniny Gymnázia sv. Edity Steinovej

  Srdečne pozývame všetkých žiakov - budúcich prvákov a absolventov, rodičov a sympatizantov školy na oslavu 10. výročia založenia Gymnázia sv. Edity Steinovej. Začneme slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Rodiny na Furči o 9.00, po nej o 11.00 bude nasledovať Koncert žiakov školy v Starej Radnici v centre mesta. Tešíme sa na Vašu účasť! Plagat.pdf

 • Odhlasovanie obedov

  Vedúca školskej jedálne oznamuje všetkým stravníkom, že odhlasovanie z obedov je možné do utorka 24.6. 12.00. V stredu 25.5. bude kuchyňa z dôvodu oslavy výročia školy zatvorená, všetci žiaci sú v tento deň z obedov vyhlásení.

 • Prikázaný sviatok

  Vo štvrtok 19.6.2014 je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omša bude ráno o 7.20 v školskej kaplnke. 

 • 2. kolo prijímacej skúšky na 8-ročný odbor

  Dňa 17.6.2014 sa uskutoční 2. kolo prijímacej skúšky na 8-ročný odbor. Odbor je zameraný bilingválne, slovensko-anglicky. Prihlášky je možné podať do 10.6.2014

 • Jarné účelové cvičenie

  V pondelok 9.6.2014 sa žiaci sekundy, tercie a kvarty zúčastnia na jarnom účelovom cvičení. Zraz pred školou je o 8.00, po cvičení sa žiaci vrátia do školy na obed. 

 • Držitelia ISIC kariet

  Od budúceho týždňa je možné obnoviť platnosť čipu ISIC karty na nasledujúci školský rok 2014/2015, v inom prípade bude funkcia na zľavu pri doprave v septembri zablokovaná. Obnovenie platnosti je možné v utorok 12.30 - 14.00 alebo v stredu 12.30 - 14.00 na sekretariáte školy. Poplatok je 1,50€.