Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice

Štvrtok 2. 10. 2014

Kalendár

Novinky

 • Prípravný kurz pre záujemcov o bilingválny odbor

  Pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, ktorí sa budú uchádzať o štúdium na našej škole, pripravujeme prípravný kurz v mesiaci november. Žiaci tu získajú cenné informácie a nasmerovanie, ako sa pripravovať na talentové skúšky, ktoré sa budú konať v marci 2015. Podrobnosti sú uvedené v ľavej lište "bilingválny 5-ročný odbor".

 • Kurzy angličtiny pre rodičov

  Rodičia a ich známi, ktorí majú záujem o konverzačné kurzy angličtiny, sa môžu hlásiť na sekretariáte školy na maili: sekretar.gymes@gmail.com. Kurzy bude viesť lektor Trevor Trail, budú počas školského vyučovania každú stredu v čase od 16.30 do 18.00. Cena kurzu je 90.-Eur na školský rok. 

                                                                         Ak chcete zlepšiť alebo udržať svoju angličtinu, neváhajte :)

 • Ročníkové práce 2. ročník

  Aktuálne informácie o RP a tlačivá pre 2. ročník nájdete v ľavej lište Bilingválny odbor.

 • Desiatok ruženca

  V októbri - mesiaci zasvätenom Panne Márii pozývame všetkých študentov, učiteľov i nepedagogických zamestnancov na modlitbu do kaplnky. V utorok, v stredu a vo štvrtok sa budeme modliť o 7.40 jeden desiatok sv. Ruženca. Úmysly desiatku je možné vhadzovať do košíka umiestneného vzadu v kaplnke, rovnako tak môžete urobiť aj v prípade piatkovej sv. omše. Ľubomír Miškovič, kaplán

 • Sv. zmierenia

  Možnosť prijať sviatosť zmierenia pred Prvým piatkom mesiaca október bude v utorok v čase 5. až 7. vyučovacej hodiny. Je potrebné zapísať sa na zoznam, ktorý bude od pondelka na recepcii školy. Rovnako je možnosť prijať túto sviatosť kedykoľvek v inom čase. Stačí osloviť o.Ľuba, o. Stanislava i o. Milana, sú tu pre vás. S o. Ľubom sa môžete dohodnúť aj vopred osobne alebo emailom kaelem73@gmail.com.

 • KOŽAZ 3. ročník

  V dňoch 1.-3.10.2014 sa triedy 3.A a 3.B zúčastnia na Kurze ochrany života a zdravia na chate Čergov. Zraz žiakov je 1.10. o 7.00 na Železničnej stanici v Košiciach. Predpokladaný príchod je 3.10. o 18.00. Je potrebné vziať si so sebou jedlo na prvý deň, keďže stravovanie v ubytovacom zariadení začína až večerou.  

 • Biela pastelka

  Žiaci našej školy sa zapojili do zbierky Biela pastelka organizovanej Úniou nevidiacich a slabozrakých a vyzbierali 55,39 Eur. Výťažok bude zaslaný na pomoc zrakovo postihnutým. 

 • Európsky projekt GO-LAB

  V mesiacoch október 2014 až jún 2015 bude naša škola pilotnou školou európskeho projektu GO-LAB, ktorý koordinuje Európska školská sieť v Bruseli spolu s 18 európskymi univerzitami a vedeckými centrami. Cieľom projektu je otestovať využívanie virtuálnych a vzdialených počítačom riadených laboratórií vo vyučovaní prírodovedných a technických predmetov. Viac informácií na http://www.go-lab-project.eu

 • Noc výskumníkov

  V piatok 26.9. sa žiaci tercie zúčastnia na festivale vedy s názvom Noc výskumníkov. Odchod zo školy je po 1. vyučovacej hodine, predpokladaný návrat je o 12.15. Po návrate pokračuje vyučovanie. Je potrebné vziať si so sebou 2 polhodinové cestovné lístky na MHD. 

 • Celoškolské ZRPŠ

  V pondelok 22.9.2014 o 16.00 sa uskutoční celoškolské ZRPŠ v telocvični školy, po ktorom budú nasledovať triedne aktívy. Srdečne pozývame všetkých rodičov.