Navigácia

Fotogaléria

 • V školskom roku 2017/2018 sa naša škola stala súčasťou projektu „Školy, ktoré menia svet“ - znamená to, že sa stávame súčasťou siete škôl, ktoré svojím prístupom vedú žiakov k informovanej a aktívnej zodpovednosti za svet okolo seba. Aj v rámci tohto projektu budeme žiakov rôznym spôsobom zapájať do tvorby príjemného, inkluzívneho a komunitného školského prostredia a naďalej ich zážitkovo vzdelávať v témach občianskych kompetencií, zdravej tolerancie voči odlišnostiam a v oblasti kritického myslenia.  V rámci tohto projektu budeme počas roka organizovať viaceré podujatia určené aj rodičom a verejnosti. Tento projekt na našu školu prináša Inštitút pre aktívne občianstvo s podporou Nadácie ESET, siete tlačiarní Anwell a kníhkupectiev Artforum.

 • Oznamujeme študentom, ktorí v máji 2017 sprevádzali ukrajinských študentov na výmennom pobyte v Košiciach, strávia týžden vo Ľvove v termíne 23.-27.10.2017. Všetky potrebné informácie Vám budú ešte zaslané. 

 • V priloženom dokumente je k dispozícii rozvrh jednotlivých tried od pondelka 11.9.2017. Došlo k niekoľkým zmenám v rozvrhu jednotlivých učební. rozvrh_triedy_od_11.9.2017.pdf

 • V priloženom dokumente sú k dispozícii základné informácie pre stravníkov. oznam_pre_stravnikov(1).pdf

 • Prvé ZRPŠ v šk. roku 2017/2018 sa uskutoční v piatok 8.9.2017 o 16:30 v jedálni školy. Potom budú prebiehať stretnutia rodičov s triednymi učiteľmi v jednotlivých triedach.

 • Kto má záujem o obed v školskej jedálni dňa 4.9., nech sa prihlási mailom na sjgymes@mail.com alebo sms na čísle 0918 832 085 najneskôr do pondelka 4.9. do 8:00. Na obed dňa 5.9. sa budú žiaci zapisovať počas triednických hodín dňa 4.9.

 • Záujemcovia o aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej činnosti na GYMESe nech sa hlásia čo najskôr na: sekretar.gymes@gmail.com alebo na 055 799 4875, 0915 865 140 alebo mailom: gymeske@gmail.com.  

  Podmienky poskytovania príspevku pre uchádzača:

  • vek do 50 rokov: dĺžka vedenia v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej jeden rok,
  • vek nad 50 rokov: nie je určená dĺžka vedenia v  evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

  Bližšie informácie o splnení podmienok Vám poskytne pracovníčka UPSVaR, Staničné námestie č. 9, Košice: email: martina.hrisova@upsvr.gov.sk, t.č. 055/244 04 63

 • Záujemcovia o absolventskú prax v odbore: učiteľ, sociálny pracovník, psychológ a ekonóm nech sa hlásia čo najskôr na mail: sekretar.gymes@gmail.com alebo na 055 799 4875.

  Podmienky:

  Za absolventa školy sa považuje:

  • občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie.

  Podmienky poskytovania príspevku na vykonávanie absolventskej praxe:

 • 93% našich piatakov, ktorí sa prihlásili na vykonanie CAE skúšky v certifikovanom centre The School of Blore ju úspešne vykonali a obdržali doklad o dosiahnutí C1 úrovne z ANJ. Dvaja žiaci dosiahli dokonca C2 úroveň. Srdečne blahoželáme žiakom aj ich učiteľom!

 • "Keď ideš do hôr, nie vždy hneď uvidíš samotný vrchol, zriedkakedy ho vidíš stále. Ak sa ti to podarí, tak len z diaľky. Ale čím si bližšie, začínaš ho vidieť častejšie, všímaš si bohatstvo, detaily a ďalšiu cestu. Až keď si na vrchole a obzrieš sa na všetky strany, uvidíš krásu prírody a zbadáš kadiaľ si presne išla.
  Život sú dve veci: stúpanie a vrchol. ...a povolanie?! Povolanie je predovšetkým cesta.

 • Žiaci zapísaní do prvého ročníka 5. ročného bilingválneho odboru a 8. ročného odboru v školskom roku 2017/2018, ktorí zaplatili ISIC preukaz do 30.05.2017, si ho môžu prísť prevziať v termíne od 20.06.2017 - do 28.06.2017 v čase od 8:00 do 14:00 hod. na recepcii školy

  Prevziať preukaz si môže prísť žiak, alebo rodič. Fotografiu nie je potrebné doniesť so sebou.

Sobota 23. 9. 2017

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria