Navigácia

Fotogaléria

 • Kalendár Gymes - január 2019 - update

  Pozri Kalendár Gymes na ľavej lište.

 • Zahlasujme spoločne za našu pani učiteľku Z. Tkáčovú ako Košičanku roka.

  https://kosicednes.sk/kosican-roka/

  Spolu s jej hlasom musíte zahlasovať aj za jeden subjekt.

 • Riaditeľ Gymnázia sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, 040 22 Košice vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto:

  - pedagogického zamestnanca pre stredné všeobecné vzdelávanie s aprobáciou:

  - biológia v anglickom jazyku a angličtina
  - chémia


  - nepedagogického zamestnanca na polovičný pracovný úväzok v pozícii:

  - školský psychológ


  Bližšie informácie tu: Vyberove_konanie_GYMES_30-1-2019_.pdf

 • Prípravný kurz

  pre záujemcov o štúdium na 5-ročnom bilingválnom odbore

  Pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a žiakov tercie a kvarty 8-ročných gymnázií, ktorí sa budú uchádzať o štúdium na 5-ročnom bilingválnom odbore na našej škole, organizujeme prípravný kurz v mesiaci január 2019 v nasledujúcich termínoch:

  • piatok 18.1. – popoludní - anglický jazyk
  • sobota 19.1. – dopoludnia matematika a popoludní slovenský jazyk a literatúra

  Žiaci tu získajú cenné informácie a nasmerovanie, ako sa pripraviť na prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať v marci 2019.

 • Zajtra - 19.12. sa môžu študenti duchovnou obnovou pripraviť na slávenie Vianoc.

  Program je pre všetky ročníky rovnaký:

  - zamyslenie

  - možnosť prijať sviatosť zmierenia

  - sv. omša

  Miesto a čas:

  1. ročník: Saleziánske stredisko 3Hôrky, zraz o 7:50 pred strediskom. Trvanie cca do 10:00. Po DO návrat do školy. Vyučovanie pokračuje 4. vyučovacou hodinou.

  2. ročník: Saleziánske stredisko 3Hôrky. Trvanie DO cca 10:40 - 12:40. Odchod zo školy po 2. vyučovacej hodine. Po DO rozchod.

  3. ročník: Kláštor augustiniánov, Herlianska 52. Zraz o 7:50 pred kláštorom. Trvanie cca do 10:00. Po DO návrat do školy. Vyučovanie pokračuje 4. vyučovacou hodinou.

 • Riaditeľ Gymnázia sv. Edity Steinovej udeľuje na piatok 21.12. riaditeľské voľno pre všetkých žiakov Gymesu. Všetci žiaci sú v tento deň z obedov v školskej jedálni odhlásení.

  Od 27.12.2018 do 7.1.2019 sú vianočné prázdniny. Vyučovanie pokračuje v utorok 8.1.2019.

 • Update kalendár Gymes - december 2018

  Bol aktualizovaný kalendár Gymes na mesiac december 2018. Info na ľavej lište.

 • V dňoch 12. až 14. decembra prebehnú duchovné obovy pre žiakov I.O až III.O. Tieto obnovy sú prípravou na slávenie Vianoc.

  streda: 12. december - sekunda

  štvrtok: 13. december - prima

  piatok: 14. december - tercia

  Program:

  • 7:50 zraz pred školou (presun k Pastoračnému centru Farnosti Svätej rodiny, Sv. rodiny 1, Košice)
  • 8:15 začiatok duchovnej obnovy (film, aktivity, spytovanie svedomia, možnosť sviatosti zmierenia)
  • 12:00 sv. omša kostol Sv. rodiny
  • 12:30 presun do školy na obed

  Spoločný program končí o 12:30 h.

 • Dňa 7.12.2018 sa od 16:30 uskutočnia triedne ZRPŠ. Po stretnutí s triednymi učiteľmi v učebniach jednotlivých tried budú mať rodičia možnosť stretnúť sa s jednotlivými vyučujúcimi pri individuálnom rozhovore v jedálni školy.

  Od 15:45 sa uskutočnia informačné stretnutia pre záujemcov o štúdium v zahraničí. O štúdiu na stredných školách v zahraničí môžete získať informácie v učebni INF4 na prízemí, o možnostiach štúdia na vysokých školách v zahraničí v učebni INF3 na prízemí.

 • Kvôli technickej poruche a odstávke kúrenia sa dnes (6.12.) vyučovanie končí takto:

  8 – ročný odbor – 11:40 (t. j. 4. vyučovacou hodinou)

  1.-2. ročník – 12:10

  3. – 5. ročník – 12:35

 • Pozývame všetkých záujemcov o štúdium u nás a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 7.12.2018 v priestoroch Gymnázia sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice.

  Program:

  7:30-8:00 - možnosť prehliadky školy

  8:00-8:45 - prvá otvorená hodina DOD_2018_-_otvorene_hodiny.pdf​​​​​​​

  8:55-9:40 - druhá otvorená hodina

  10:00-10:30 - stretnutie s riaditeľom školy, predstavenie školy

  10:30-10:50 - možnosť prehliadky školy

  11:00 - ukončenie programu DOD

 • Na sekretariáte školy sú pre študentov k dispozícii lístky na predstavenia v Štátnom divadle Košice. Každý žiak Gymesu si môže bezplatne vyzdvihnúť lístky na max. 2 predstavenia pre seba a pre jedného spolužiaka (teda 2x po 2 lístky). Obe mená je potrebné zapísať do hárka na sekretariáte. Lístky si môžete vyzdvihnúť v stredu 5.12. a vo štvrtok 6.12. v čase 7:30-12:00.

  Zoznam predstavení: Predstavenia_SDK.pdf​​​​​​​

Štvrtok 24. 1. 2019

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľ školy:
  Mgr. Pavol Vozár
  Telefón: 0915 865 140
  Email: riaditel.gymes@gmail.com

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com
  Telefón: 0907 609 351

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Ing. Lucia Carpenová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Adriana Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria