Navigácia

Fotogaléria

 • Riaditeľka Gymnázia sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, 040 22 Košice vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: Vyberove_konanie_GYMES_2018.pdf​​​​​​​

 • Boli doplnené informácie k ročníkovým skúškam pre žiakov 1. a 3. ročníka. Sú k dispozícii v menu na ľavej lište (Bilingválny 5. ročný, Ročníkové skúšky 2018).

 • Naša kaplnka je zasvätená Duchu Svätému. Ďakovať za Kristovu prítomnosť medzi nami a prosiť o dary jeho Ducha pre našich maturantov, budeme v pondelok pri sv. omši o 7:15. Ak máš chuť a čas, príď.

 • V priloženom dokumente sú k dispozícii výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka 8-ročného odboru pre šk. rok 2018/2019. vysledky_8-rocny_2018_na_web.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v pondelok 21.5.2018 od 15:00 do 17:00 v priestoroch Gymnázia sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice. K zápisu je potrebné priniesť zápisný lístok z terajšej základnej školy a kópiu rodného listu dieťaťa. Pokiaľ sa rodič/zákonný zástupca na zápis nedostaví, považujeme to za nezáujem o štúdium.

  Rodič/zákonný zástupca uchádzačov neprijatých kvôli nedostatku miesta sa vedia informovať o prijatí v utorok 22.5.2018 od 8:00 u riaditeľky školy (tel. č. 0915 865 140).

 • Pozri update Kalendáru Gymes.

 • Vo štvrtok 17.5.2018 sa o 16:00 uskutoční ZRPŠ pre triedy I.O a II.O.

 • Boli zverejnené výsledky EČ MS 2018. Sú k dispozícii po prihlásení sa do konta EduPage (Vyučovanie, Maturita).

 • Náhradné termíny písomnej skúšky pre žiakov 5. ročníka, ktorí sa jej nemohli zúčastniť v riadnom termíne:

  ANJ - streda 2.5. na 2. a 3. VH – učebňa 14

  DEJ - štvrtok 3.5. na 3. a 4. VH – učebňa 3

  GEO+INF - piatok 4.5. na 3. a 4. VH – učebňa 3

  Mgr. Slavomír Hribľan

 • Pripomíname všetkým žiakom Gymes-u a ich rodičom, že v dňoch 30.4. a 7.5. je riaditeľské voľno.

 • V priloženm dokumente je k dispozícii infolist o dianí na Gymese v uplynulých týždňoch. infolist_april_2018.pdf

 • Prosíme žiakov, ktorí sa zúčastnia testovania, aby si priniesli pero, ceruzku, gumu a kalkulačku (kalkulačka nemôže byť súčasťou mobilného telefónu).

 • V dňoch 25. a 26. 4. 2018 sa na Gymes-e uskutoční hlavné testovanie štúdie PISA 2018.

  PISA je skratka Programu medzinárodného hodnotenia žiakov (Programme for International Student Assessment), ktorý je organizovaný pod záštitou OECD (Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj). PISA 2018 je siedmou štúdiou PISA, ktorá sa realizuje od roku 2000, a zúčastňuje sa jej viac ako 80 krajín z celého sveta.

  PISA má nasledujúce charakteristiky:

  • Je to najväčšia medzinárodná štúdia v oblasti

Streda 23. 5. 2018

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria