Navigácia

Fotogaléria

 • 93% našich piatakov, ktorí sa prihlásili na vykonanie CAE skúšky v certifikovanom centre The School of Blore ju úspešne vykonali a obdržali doklad o dosiahnutí C1 úrovne z ANJ. Dvaja žiaci dosiahli dokonca C2 úroveň. Srdečne blahoželáme žiakom aj ich učiteľom!

 • "Keď ideš do hôr, nie vždy hneď uvidíš samotný vrchol, zriedkakedy ho vidíš stále. Ak sa ti to podarí, tak len z diaľky. Ale čím si bližšie, začínaš ho vidieť častejšie, všímaš si bohatstvo, detaily a ďalšiu cestu. Až keď si na vrchole a obzrieš sa na všetky strany, uvidíš krásu prírody a zbadáš kadiaľ si presne išla.
  Život sú dve veci: stúpanie a vrchol. ...a povolanie?! Povolanie je predovšetkým cesta.

 • Žiaci zapísaní do prvého ročníka 5. ročného bilingválneho odboru a 8. ročného odboru v školskom roku 2017/2018, ktorí zaplatili ISIC preukaz do 30.05.2017, si ho môžu prísť prevziať v termíne od 20.06.2017 - do 28.06.2017 v čase od 8:00 do 14:00 hod. na recepcii školy

  Prevziať preukaz si môže prísť žiak, alebo rodič. Fotografiu nie je potrebné doniesť so sebou.

 • V priložených dokumentoch sú k dispozícii výsledky 2. kola prijímacieho konania.

  vysledky_na_web_2._kolo_-_8_rocny.pdf                    vysledky_na_web_2._kolo_-_bilingval.pdf

  Zápis pre prijatých žiakov sa uskutoční v stredu 21.6. od 14:00 do 15:00. K zápisu je potrebné priniesť zápisný lístok z terajšej základnej školy.

 • Prolongácia známky ISIC 09/2018

  Obnov si platnosť Preukazu ISIC/EURO<26 a využívaj zľavy počas letných prázdnin aj ďalší školský rok!

  info_ziakom_revalidacia_2017.pdf     

  Mať platný ISIC sa oplatí. Známku ISIC 09/2018 si objednajte cez www.objednaj-preukaz.sk.  Počas prázdnin bude známka doručená poštou na domácu adresu.

 • Riaditeľka Gymnázia sv. Edity Steinovej vyhlasuje pre motivovaných študentov 2. kolo prijímacej skúšky, ktorá sa uskutoční v utorok 20.6.2017. Voľné miesta sú:

   

  - do 8-ročného odboru pre 3 študentov z celkového počtu 25,

  - do 5-ročného odboru pre 4 študentov z celkového počtu 93.

  Prihlášku je potrebné zaslať do 14.6.2017.

 • Pripomíname všetkým žiakom Gymnázia sv. Edity Steinovej spoločné slávenie sviatku Božieho Tela a Krvi v Kostole sv. Rodiny na Furči so začiatkom o 8:00. Vyučovanie pokračuje 2. vyučovacou hodinou.

 • Blahoželáme Erikovi Virostkovi (2.B), ktorý v súťaži Matematický klokan získal plný počet bodov a umiestnil sa na 1. mieste, medzi 38 najlepšími súťažiacimi vo svojej kategórii na Slovensku (z celkového počtu 2254 študentov v kategórii G12).

 • Naša žiačka Ema Mlynarčíková (4.B) sa umiestnila na 1. mieste v celoslovenskej literárnej súťaži vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana "Slovo" v kategórii SŠ - próza.

  Jej práca bude odmenená knižnou pubikáciou, diplomom a uverejnením práce v zborníku SLOVO.

  Srdečne blahoželáme!

 • Riaditeľka Gymnázia sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, 040 22 Košice, vzhľadom na narastajúci počet študentov vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto pre pedagogických zamestnancov pre stredné všeobecné vzdelávanie s touto aprobáciou:

  • zástupca riaditeľa školy
  • matematika
  • slovenský jazyk
  • ruský jazyk
  • lektor anglického jazyka
  • dejepis v angličtine na polovičný úväzok
  • geografia v angličtine na polovičný úväzok
  • umenie a kultúra v angličtine na polovičný úväzok
  • nemecký jazyk na polovičný úväzok
  • psychológ na polovičný úväzok

Piatok 23. 6. 2017

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupca pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Koordinátor bilingválneho odboru:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria