Navigácia

Business Model Canvas

Milí študenti, nasledujúce PDF prílohy Vám pomôžu detailne sa zoznámiť s tým, čo zahŕňa Business Model Canvas. Je na Vás, akú formu si zvolíte pri prezentovaní (powerpoint je univerzálna voľba). Dávame do špeciálnej pozornosti inštruktážne videá, ktoré názorne vyobrazujú túto tematiku.

business_model_canvas.pdf          the_business_plan.pdf

 

Business Model Canvas Explained:

https://strategyzer.com/training/courses/business-models-that-work-and-value-propositions-that-sell/1/1/2

 

A First Illustration: How Nespresso Changed the Business Model for Coffee: 

https://strategyzer.com/training/courses/business-models-that-work-and-value-propositions-that-sell/1/1/3

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľ školy:
  Mgr. Pavol Vozár
  Telefón: 0915 865 140
  Email: riaditel.gymes@gmail.com

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com
  Telefón: 0907 609 351

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Ing. Lucia Carpenová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Adriana Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria