Navigácia

 • Prípravný kurz pre záujemcov o štúdium na 5-ročnom bilingválnom odbore

  Pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a žiakov tercie a kvarty 8-ročných gymnázií, ktorí sa budú uchádzať o štúdium na 5-ročnom bilingválnom odbore na našej škole, organizujeme prípravný kurz v mesiaci január 2018 v nasledujúcich termínoch:

  • 13.1. – anglický jazyk
  • 20.1. – slovenský jazyk a literatúra
  • 27.1. – matematika

   

  Žiaci tu získajú cenné informácie a nasmerovanie, ako sa pripravovať na prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať v marci 2018.

  Príspevok je 6€ za jednu sobotu. Uprednostňujeme platbu prevodom na účet:

  IBAN: SK75 0900 0000 0050 5145 0290 pred platbou pri registrácii v škole v daný deň. Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko žiaka + prípravný kurz + ANJ/SLJ/MAT.

  Svoj záujem potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: pripravny.gymes@gmail.com do pondelka 8.1.2018.

                                                                                                                                    Tešíme sa na vás!

                                                                                                                               Mgr. Martina Talpašová

   

  PROGRAM KAŽDÉHO STRETNUTIA

   

  8:30 – 9:00                 registrácia záujemcov na recepcii (prízemie)

  9:00 – 10:15               prebieha prvá hodina v triedach

  10:15 – 10:45             prestávka s občerstvením (jedáleň)

  10:45 – 11:45             prebieha druhá hodina v triedach

  12:00                          záver

 • DOD 2017 - ponuka otvorených hodín

  Otvorené hodiny pre bilingválny odbor: DOD_2017_bilingval_-_rozvrh_podla_predmetov.pdf

  Otvorené hodiny pre 8-ročný odbor: DOD_2017_8_rocny_-_rozvrh_podla_predmetov.pdf​​​​​​​

 • Deň otvorených dverí 2017

  Chystáš sa k nám na DOD? Vyplň tento krátky dotazník a pri príchode si vyzdvihni malú odmenu. https://goo.gl/forms/djaNjqGngz9jVb1z1

 • Ročníková práca 2018

  Oznamujeme študentom druhého ročníka, že vzhľadom na prebiehajúcu duchovnú obnovu 2.B triedy budú témy ročníkových prác zverejnené v pondelok 11.12Znenia tém vrátane doteraz prihlásených žiakov budú k dispozícii na nástenkách na 1. a 2. poschodí, od 18:00 bude na edupage sprístupnená možnosť prihlásenia. Po elektronickom prihlásení je potrebné vytlačiť si prihlášku na ročníkovú prácu. Vyplnenú prihlášku, podpísanú príslušným vyučujúcim, treba odovzdať triednemu učiteľovi do 12. januára 2018. 

  Študenti, ktorí si tému ročníkovej práce už dohodli a sú v zozname pri témach uvedení, sa cez edupage neprihlasujú.

                                                                                                                        Mgr. Ivana Vaľková, PhD.   

 • iBobor - výsledky

  V priloženom dokumente sú k dispozícii výsledky súťaže iBobor: iBobor_2017.pdf​​​​​​​

 • Olympiáda v španielskom jazyku - výsledky

  Blahoželáme víťazkám školského kola Zuzane Šmilňákovej (III.A) k 1. miestu  a Lucii Kapuríkovej (III.A): k 2. miestu v kategórii B a Alexandre Dulovej (IV.A)  k 1. miestu v kategórií C. ¡Enhorabuena!

 • Úprava rozvrhu

  Od dnes, teda od 3.12.2017 platí nový rozvrh hodín. Nastalo niekoľko zmien LEN v rozmiestnení učební. V priloženom dokumente sú k dispozícii rozvrhy jednotlivých tried.

  triedy_od_20171203.pdf

 • Víťazi školského kola olympiády v ANJ

  Srdečne blahoželáme Laure Valigovej (III.C), ktorá zvíťazila v školskom kole olympiády v ANJ v kategórii 2C1 a Emme Nagyovej (V.A), ktorá zvíťazila v kategórii 2C2. Dievčatám držíme prsty v ďalších kolách! Good luck! 

 • The Gymes Times

  Redakčná rada nášho školského časopisu Vám chce predstaviť svoj projekt http://the-gymes-times.skolskenoviny.sk/

  Ide o webovú stránku nášho školského časopisu. Vaše pripomienky, rady, ale i spoluprácu pri tvorbe časopisu očakávame na mailovej adrese gymes.casopis@gmail.com

  Na webovej stránke je možnosť pridávať aj blogy. Preto chceme poprosiť odvážnych blogerov, aby svoje školské zážitky uverejňovali aj takouto formou. Pridať sa môžu aj učitelia.

  Ďakujeme

  Redakčná rada

 • Vianočné trhy na Gymese

 • Deň otvorených dverí

  Deň otvorených dverí sa na Gymese uskutoční dňa 15.12.2017.

  Program:

  od 7:30 - príchod do školy

  8:00 - 8:45 - prvá otvorená hodina

  8:55 - 9:40 - druhá otvorená hodina

  9:50 - 10:25 - stretnutie s riaditeľkou školy, predstavenie systému a cieľov školy a priestor na otázky (v školskej jedálni)

  10:25 - 10:55 - prehliadka priestorov školy

  10:55 - ukončenie programu DOD

  Podrobný rozpis otvorených hodín bude zverejnený začiatkom mesiaca december.

 • Olympiáda v španielskom jazyku

  Písomná časť sa pre prihlásených žiakov uskutoční v piatok 1.12. na 1. vyučovacej hodine v učebni 1.

                                                                                                                              Mgr. Jana Hlopková, PhD.

 • ZRPŠ - piatok 1.12.2017

  Pozývame všetkých rodičov na ZRPŠ, ktoré sa uskutoční v piatok 1.12.2017 podľa nasledujúceho programu:

  15:30 - informácie o štúdiu na strednej a vysokej škole v zahraničí.

  16:00 - 18.00 - učitelia za všetky predmety budú rodičom k dispozícii v jedálni školy, triedni učitelia sa                                   pripoja po skončení triednych stretnutí

  16:30 - 17.15 - stretnutia rodičov s triednymi učiteľmi v kmeňových učebniach jednotlivých tried

  Pre rodičov žiakov terajšieho 2. ročníka GYMESu, ktorí by mali záujem absolvovať budúci školský rok na strednej škole v zahraničí, sa uskutoční stretnutie s pani riaditeľkou M. Dečovou v učebni INF č.4 na prízemí o 15.30.

  Pre rodičov žiakov 3.-5. ročníka bilingválneho odboru, ktorí majú záujem o štúdium na vysokej škole v zahraničí, ponúkame základné informácie o štúdiu na vysokej škole v zahraničí. Informácie podá pani učiteľka Z. Trail. Stretnutie sa uskutoční v učebni 41 na 1. poschodí o 15.30 (teda nie v učebni 34, ako je uvedené v infoliste).

  Predpokladaný záver ZRPŠ je o 18:00.

 • Olympiáda v španielskom jazyku

  Na školské kolo OŠJ sa môžete prihlásiť od piatku 24.11. (od 12:00) do stredy 29.11. (do 18:00). Žiaci 2, - 4. ročníka bilingválneho odboru sa môžu prihlásiť do jednej z troch kategórií podľa dĺžky štúdia španielskeho jazyka.

  Písomný test sa uskutoční v piatok 1.12. na 1. vyučovacej hodine. Najlepší žiaci z každej kategórie budú pozvaní na ústnu časť, ktorá sa uskutoční v týždni od 4.12. 

  Prihlasovanie prebieha prostredníctvom Edupage (Komunikácia, Prihlasovanie).

                                                                                                                                         Mgr. Jana Hlopková, PhD.

 • Školenie manažmentov JA Firiem

  Dňa 14.11.2017 sa zástupcovia študentskej firmy Besten pôsobiacej na našej škole zúčastnili školenia manažmentu, ktoré usporiadala vzdelávacia organizácia JA Slovensko, n.o. v spolupráci s firmou AT&T Global Network Services Slovakia. Školenie bolo zamerané na získavanie manažérskych zručností. Študenti sa venovali témam ako motivácia, tímová práca a komunikácia v tíme, prezentačné zručnosti, leadership, time-manažment a riadenie projektov. O svoje skúsenosti sa so študentmi podelili manažéri spoločnosti AT&T. Želáme veľa tvorivých nápadov a úspechov v študentskom podnikaní.

 • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

  Dňa 2. novembra sa v Bratislave konala slávnostná ceremónia odovzdávania prestížneho ocenenia Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE). Našu školu na nej reprezentovala Alexandra Dulová, študentka IV.A triedy, ktorá spolu s ďalšími študentmi Gymesu  ukončila 1. úroveň programu. Z rúk veľvyslanca Spojeného kráľovstva Andrewa Gartha a Branislava Kleskeňa, spoluzakladateľa a predsedu Správnej rady DofE si spolu s ďalšími študentmi z celého Slovenska prevzala bronzovú medailu. Na ceremónii sa zúčastnil aj Princ Edward, syn zakladateľa programu Vojvodu z Edinburghu, ktorý sa prihovoril študentom a podporil  ich vo vytrvalosti, vnútornej motivácii a cieľavedomosti. Blahoželáme.

 • Infolist rodičom

  Najnovší infolist pre rodičov nájdete v záložke "O škole" na ľavej lište.

 • Olympiáda v ANJ - školské kolo

  Na školské kolo OAJ sa môžete hlásiť od pondelka 20.11. (od 12:00) do piatku 24.11. (do 8:50). Žiaci bilingválneho odboru sa môžu prihlásiť do jednej z dvoch kategórií - bilingválni žiaci alebo anglofónni žiaci.

  Písomný test sa uskutoční v utorok 28.11. na 3. vyučovacej hodine v jedálni školy. Najlepší žiaci z každej kategórie budú pozvaní na ústnu časť vo štvrtok 30.11. počas 3. a 4. vyučovacej hodiny v učebni 118.

  Prihlasovanie prebieha prostredníctvom EduPage (Komunikácia, Prihlasovanie).

                                                                                                                                                Mgr. Martina Talpašová

 • Olympiáda o Európskej únii

  Do Olympiády o Európskej únii, ktorá je vedomostnou súťažou zameranou na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, sa tento rok za našu školu zapojili študenti 4. ročníka Nina Hlinková, Emma Veľasová a Radoslav Hospodár. Na celoslovenskom kole v Trnave sa v tvrdej konkurencii umiestnili na 3. mieste, k čomu im srdečne blahoželáme.

   

   

 • Prípravný kurz

  Prípravný kurz pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a pre žiakov tercie a kvarty 8-ročných gymnázií, ktorí sa budú uchádzať o štúdium na našej škole v 5-ročnom bilingválnom odbore, pripravujeme v mesiaci JANUÁR 2018 (vždy v sobotu 13.1.,20.1.,27.1.). Bližšie informácie o kurze zverejníme v mesiaci december.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria