Navigácia

 • Úspešné vykonanie CAE skúšky

  93% našich piatakov, ktorí sa prihlásili na vykonanie CAE skúšky v certifikovanom centre The School of Blore ju úspešne vykonali a obdržali doklad o dosiahnutí C1 úrovne z ANJ. Dvaja žiaci dosiahli dokonca C2 úroveň. Srdečne blahoželáme žiakom aj ich učiteľom!

 • Duchovná obnova pre dievčatá

  "Keď ideš do hôr, nie vždy hneď uvidíš samotný vrchol, zriedkakedy ho vidíš stále. Ak sa ti to podarí, tak len z diaľky. Ale čím si bližšie, začínaš ho vidieť častejšie, všímaš si bohatstvo, detaily a ďalšiu cestu. Až keď si na vrchole a obzrieš sa na všetky strany, uvidíš krásu prírody a zbadáš kadiaľ si presne išla.
  Život sú dve veci: stúpanie a vrchol. ...a povolanie?! Povolanie je predovšetkým cesta.

  duch_obnova_dievcata.pdf

  Pozývame dievčatá a ženy od 17-30 rokov na duchovnú obnovu spojenú na rozpoznávanie povolania do Kláštora bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. V programe je okrem prednášok zahrnutá aj účasť na modlitebnom živote miestnej komunity, sv. omše, adorácia, možnosť duchovného rozhovoru alebo sviatosti zmierenia a hlavne čas pre Neho. Pretože ON chce byť počutý v tvojom srdci. Prihlasovať sa môžete na dommodlitby.lorincik@gmail.com. Poplatok za obnovu je 30 eur na celý víkend a v tom je zahrnutá strava a energie.

  www.bosikarmelitani.sk                                                

 • Žiaci zapísaní do 1. ročníka - prevzatie ISIC preukazov

  Žiaci zapísaní do prvého ročníka 5. ročného bilingválneho odboru a 8. ročného odboru v školskom roku 2017/2018, ktorí zaplatili ISIC preukaz do 30.05.2017, si ho môžu prísť prevziať v termíne od 20.06.2017 - do 28.06.2017 v čase od 8:00 do 14:00 hod. na recepcii školy

  Prevziať preukaz si môže prísť žiak, alebo rodič. Fotografiu nie je potrebné doniesť so sebou.

 • Výsledky 2. kola prijímacieho konania

  V priložených dokumentoch sú k dispozícii výsledky 2. kola prijímacieho konania.

  vysledky_na_web_2._kolo_-_8_rocny.pdf                    vysledky_na_web_2._kolo_-_bilingval.pdf

  Zápis pre prijatých žiakov sa uskutoční v stredu 21.6. od 14:00 do 15:00. K zápisu je potrebné priniesť zápisný lístok z terajšej základnej školy.

 • Obnov si platnosť Preukazu ISIC/EURO

  Prolongácia známky ISIC 09/2018

  Obnov si platnosť Preukazu ISIC/EURO<26 a využívaj zľavy počas letných prázdnin aj ďalší školský rok!

  info_ziakom_revalidacia_2017.pdf     

  Mať platný ISIC sa oplatí. Známku ISIC 09/2018 si objednajte cez www.objednaj-preukaz.sk.  Počas prázdnin bude známka doručená poštou na domácu adresu.

   

 • Prijímacie skúšky - 2. kolo

  Riaditeľka Gymnázia sv. Edity Steinovej vyhlasuje pre motivovaných študentov 2. kolo prijímacej skúšky, ktorá sa uskutoční v utorok 20.6.2017. Voľné miesta sú:

   

  - do 8-ročného odboru pre 3 študentov z celkového počtu 25,

  - do 5-ročného odboru pre 4 študentov z celkového počtu 93.

  Prihlášku je potrebné zaslať do 14.6.2017.

 • Sv. omša vo štvrtok 15.6.

  Pripomíname všetkým žiakom Gymnázia sv. Edity Steinovej spoločné slávenie sviatku Božieho Tela a Krvi v Kostole sv. Rodiny na Furči so začiatkom o 8:00. Vyučovanie pokračuje 2. vyučovacou hodinou.

 • Matematický klokan

  Blahoželáme Erikovi Virostkovi (2.B), ktorý v súťaži Matematický klokan získal plný počet bodov a umiestnil sa na 1. mieste, medzi 38 najlepšími súťažiacimi vo svojej kategórii na Slovensku (z celkového počtu 2254 študentov v kategórii G12).

 • Literárna súťaž Orbis Pictus Istropolitana - 1. miesto

  Naša žiačka Ema Mlynarčíková (4.B) sa umiestnila na 1. mieste v celoslovenskej literárnej súťaži vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana "Slovo" v kategórii SŠ - próza.

  Jej práca bude odmenená knižnou pubikáciou, diplomom a uverejnením práce v zborníku SLOVO.

  Srdečne blahoželáme!

 • Výberové konanie

  Riaditeľka Gymnázia sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, 040 22 Košice, vzhľadom na narastajúci počet študentov vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto pre pedagogických zamestnancov pre stredné všeobecné vzdelávanie s touto aprobáciou:

  • zástupca riaditeľa školy
  • matematika
  • slovenský jazyk
  • ruský jazyk
  • lektor anglického jazyka
  • dejepis v angličtine na polovičný úväzok
  • geografia v angličtine na polovičný úväzok
  • umenie a kultúra v angličtine na polovičný úväzok
  • nemecký jazyk na polovičný úväzok
  • psychológ na polovičný úväzok

   

  Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

  • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch:  ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  • hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch,
  • nadšenie pre predmet a jeho vyučovanie,
  • schopnosť otvorene spolupracovať a hľadať riešenia problémov.

   

  Zoznam požadovaných dokladov:

  • prihláška do výberového konania,
  • profesijný životopis,
  • overená kópia dokladu o vzdelaní,
  • cirkevný sobášny alebo krstný list,
  • odporúčanie farára Vašej farnosti.

   

  Požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť poštou do 24.5.2017 alebo osobne do 25.5.2017.

  Výberové konanie sa uskutoční v priestoroch Gymnázia sv. Edity Steinovej, Charkovská 1,  040 22 Košice. Na presný termín výberového konania budú uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

   

  V Košiciach,  2.5.2017

   

   

                                                                                                Mgr. Mária Dečová, PhD.                                                                                                                                                        riaditeľka školy

 • Program na štvrtok 1.6.

  Pre podrobnejšie info o programe na štvrtok 1.6. je potrebné pozrieť sa do Kalendára Gymes na ľavej lište.

 • Program počas MS

  V priložených dokumentoch je k dispozícii upresnený program počas maturitných skúšok a taktiež mimoriadny rozvrh pre 8-ročný odbor.

  Upresneny_program_pocas_MS.pdf     8rocny_odbor_rozvrh_pocas_MS_2017.pdf

 • Ročníkové skúšky - harmonogram

  Do záložky "Ročníkové skúšky 2017" boli pridané harmonogramy jednotlivých častí RS pre 1. a 3. ročník.

 • Food Revolution Day

  Food Revolution Day je medzinárodný deň oslavy jedla a zvyšovania povedomia o tom, ako jedlo ovplyvňuje naše zdravie.

  Žiaci I.O, II.O a III.O  sa v utorok 23.5 zúčastnia prednášky a celodenných aktivít zameraných na vzdelávanie o stravovaní. Je potrebné si priniesť desiatu, nápoj z obchodu s obsahom cukru (napr. džús) a 1 euro. Vyučovanie končí piatou hodinou. Podrobné informácie žiakom poskytnú v pondelok p. učiteľka Virasztóová a p. učiteľka Gregová.

   

 • Celoslovenské kolo biblickej olympiády

  Naše žiačky B. Ondríková, K. Rendošová a N. Ivanisková ovládli celoslovenské kolo biblickej olympiády a skončili na krásnom 1. mieste. Srdečne blahoželáme!

 • Program pre žiakov 8-ročného odboru

  Program pre žiakov, ktorí sa v dňoch 15.5. - 19.5. nezúčastnia plaveckého výcviku. Informácie budú priebežne aktualizované.

  Pondelok 15.5. - Športový deň - Mgr. M. Joščák

  Zraz žiakov je o 8:00 pred školou v športovom oblečení na interiér aj exteriér. V prípade pekného počasia si žiaci môžu priniesť kolieskové korčule. Program trvá cca do 11:40.

   

  Utorok 16.5. - návšteva Botanickej záhrady - Mgr. S. Virasztóová

  Zraz žiakov je o 8:00 v škole. Do Botanickej záhrad sa žiaci presunú hromadnou dopravou. Návrat do školy je cca 12:00.

   

  Streda 17.5.Bádateľské fyzikálne laboratórium (BFL) v Kulturparku - Mgr. J. Martonová, Mgr. P. Pažinová

  Zraz žiakov je o 8:15 pred školou. Žiaci sa do Kulturpaku presunú hromadnou dopravou. Návrat do školy je cca 12:00. Rozchod žiakov je pri škole.

   

  Štvrtok 18.5. - I.O a II.O - dopoludnie s angličtinou - Mgr. P. Pažinová. Vyučovanie prebieha v učebni 7 počas 1. - 4. vyučovacej hodiny.

                       - III.O - vyučovanie so žiakmi 1. ročníka (podľa rozpisu). Vyučovanie prebieha počas 1. - 5. vyučovacej hodiny. Žiaci prídu podpisom potvrdiť svoju prítomnosť na sekretariát pred 1. hodinou a po 5. hodine.

  ZMENA: Jednotlivým žiakom III.O dá ich rozvrh Mgr. Pažinová ráno o 7:45 na recepcii školy.

   

  Piatok 19.5. - exkurzia v centre mesta - Mgr. P. Labanc

  Zraz žiakov o 7:55 pred budovou školy. Presun do centra mesta hromadnou dopravou.Návrat do školy je cca 12:00. Rozchod žiakov je pri škole.

 • Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka 8-ročného odboru

  V priloženom dokumente sú k dispozícii výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka 8-ročného odboru pre šk. rok 2017/2018.

  vysledky_na_web_8rocny_2017.pdf

  V prípade úspešného vykonania prijímacích skúšok príde rodič/zákonný zástupca podpísať rozhodnutie o prijatí na štúdium dňa 12.5.2017 (piatok) v čase od 13.00 do 15.00. K zápisu je potrebné priniesť zápisný lístok z terajšej základnej školy a kópiu rodného listu dieťaťa. Pokiaľ sa rodič/zákonný zástupca na zápis nedostaví, považujeme to za nezáujem o štúdium.

 • Detská mapa sveta

  Na celoslovenskom kole umelecko-kartografickej súťaže "Detská mapa sveta 2017" sa na 2. mieste v III. kategórii umiestnila Janka Hajduková (I.O) a v IV. kategórii sa na 2. mieste zúčastnila Timea Nigutová (III.O). 

  Pochvalné listy získali: Lýdia Libová (I.O) a Johana Balúchová (III.O).

  Srdečne blahoželáme!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupca pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Koordinátor bilingválneho odboru:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria