Navigácia

 • Platnosť preukazu ISIC

 • Kariérne poradenstvo 20.10.

  Hosťom tento piatok bude naša absolventka Viktória Janitorová,

  študentka psychológie na UPJŠ v Košiciach.  

  Téma:  prijímacie pohovory na odbor psychológia, odborné stáže, aktívny vysokoškolský život.

   

 • Štipendiá na špičkové letné rozvojové programy v USA, Veľkej Británii a Juhoafrickej republike

  Organizácie LEAF ponúka mentoringový program TalentGuide (www.talentguide.sk) pre talentovaných stredoškolákov, ktorý ponúkajú aj študentom GYMESu. 

  Čo je program Talent Guide?

  V rámci programu študenti majú  možnosť pracovať so šikovným mentorom a uchádzať sa o štipendiá na špičkové letné rozvojové programy v USA, Veľkej Británii a Juhoafrickej republike.

  Komu je Talent Guide určený?

  TalentGuide je pre študentov posledných troch ročníkov stredných škôl. Hľadáme aktívnych študentov, ktorí vynikajú v jednej či dvoch oblastiach. Dobré známky nie sú podmienkou účasti.

  Čo je súčasťou programu?

  Počas deviatich mesiacov sa študent stretáva (online aj offline) s mentorom a rieši s ním otázky týkajúce sa budúcnosti, súčasného projektu či sebaspoznania. Mentori sú študenti univerzít a mladí absolventi, so skúsenosťami zo Slovenska i zahraničia z veľkého spektra oblastí. Niektorým študentom vybraným do programu ponúkneme v rámci mentoringu aj štipendium na:

  • akademické leadership programy pre stredoškolákov na univerzitách Yale, Notre Dame
  • letný program zameraný na spoločenský rozvoj na African Leadership Academy
  • job-shadowing so Slovákom v zahraničí - “A week in business”

  Prihlasovanie na TalentGuide je otvorené do 19. novembra 2017 na www.talentguide.sk.

  Bližšie informáciesa dozviete na osobnom stretnutí s organizátorom 20.10.2017 na kariérnom poradenstve. 

 • Deň sv. Edity Steinovej 2017

  V priložených dokumentoch je program a ponuka seminárov na Deň sv. Edity Steinovej dňa 12.10.2017.

  Den_Edity_Steinovej_2017_program.pdf

  Den_Edity_Steinovej_2017_ponuka_seminarov.pdf    

  V rozpise pre 2. - 5. ročník je vľavo stĺpci uvedené, v ktorých blokoch je daný seminár k dispozícii. Napr. I.+II. znamená, že daný seminár pôjde v prvom a druhom bloku, v treťom už nie.

 • 11. 10. 2017

  Do galérie Potulky po Košiciach 1.A, 1.B boli pridané fotografie.

 • Infolist rodičom

  Najnovší infolist pre rodičov nájdete v záložke "O škole" na ľavej lište.

 • 2. 10. 2017

  Do galérie Exkurzia na Ústavný súd boli pridané fotografie.

 • 1. 10. 2017

  Do galérie Teambuilding 1.D boli pridané fotografie.

 • Kalendár Gymes - október

  Bol pridaný Kalendár Gymes na mesiac október. 

 • Teambuilding v Smižanoch - tretiaci

  V priloženom dokumente sú k dispozícii základné informácie o programe teambuildingu pre žiakov 3. ročníka.

  TB_Smizany_-_oktober_2017.pdf

 • GYMES je „Škola, ktorá mení svet“

  V školskom roku 2017/2018 sa naša škola stala súčasťou projektu „Školy, ktoré menia svet“ - znamená to, že sa stávame súčasťou siete škôl, ktoré svojím prístupom vedú žiakov k informovanej a aktívnej zodpovednosti za svet okolo seba. Aj v rámci tohto projektu budeme žiakov rôznym spôsobom zapájať do tvorby príjemného, inkluzívneho a komunitného školského prostredia a naďalej ich zážitkovo vzdelávať v témach občianskych kompetencií, zdravej tolerancie voči odlišnostiam a v oblasti kritického myslenia.  V rámci tohto projektu budeme počas roka organizovať viaceré podujatia určené aj rodičom a verejnosti. Tento projekt na našu školu prináša Inštitút pre aktívne občianstvo s podporou Nadácie ESET, siete tlačiarní Anwell a kníhkupectiev Artforum.

 • Výmenný pobyt na Ukrajine

  Oznamujeme študentom, ktorí v máji 2017 sprevádzali ukrajinských študentov na výmennom pobyte v Košiciach, strávia týžden vo Ľvove v termíne 23.-27.10.2017. Všetky potrebné informácie Vám budú ešte zaslané. 

 • Rozvrh od pondelka 11.9.2017

  V priloženom dokumente je k dispozícii rozvrh jednotlivých tried od pondelka 11.9.2017. Došlo k niekoľkým zmenám v rozvrhu jednotlivých učební. rozvrh_triedy_od_11.9.2017.pdf

 • Oznam pre stravníkov

  V priloženom dokumente sú k dispozícii základné informácie pre stravníkov. oznam_pre_stravnikov(1).pdf

 • ZRPŠ

  Prvé ZRPŠ v šk. roku 2017/2018 sa uskutoční v piatok 8.9.2017 o 16:30 v jedálni školy. Potom budú prebiehať stretnutia rodičov s triednymi učiteľmi v jednotlivých triedach.

 • Obedy v pondelok 4.9.2017

  Kto má záujem o obed v školskej jedálni dňa 4.9., nech sa prihlási mailom na sjgymes@mail.com alebo sms na čísle 0918 832 085 najneskôr do pondelka 4.9. do 8:00. Na obed dňa 5.9. sa budú žiaci zapisovať počas triednických hodín dňa 4.9.

 • Dobrovoľnícka činnosť hradená úradom práce

  Záujemcovia o aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej činnosti na GYMESe nech sa hlásia čo najskôr na: sekretar.gymes@gmail.com alebo na 055 799 4875, 0915 865 140 alebo mailom: gymeske@gmail.com.  

  Podmienky poskytovania príspevku pre uchádzača:

  • vek do 50 rokov: dĺžka vedenia v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej jeden rok,
  • vek nad 50 rokov: nie je určená dĺžka vedenia v  evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

  Bližšie informácie o splnení podmienok Vám poskytne pracovníčka UPSVaR, Staničné námestie č. 9, Košice: email: martina.hrisova@upsvr.gov.sk, t.č. 055/244 04 63

 • Absolventská prax na GYMESe

  Záujemcovia o absolventskú prax v odbore: učiteľ, sociálny pracovník, psychológ a ekonóm nech sa hlásia čo najskôr na mail: sekretar.gymes@gmail.com alebo na 055 799 4875.

  Podmienky:

  Za absolventa školy sa považuje:

  • občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie.

  Podmienky poskytovania príspevku na vykonávanie absolventskej praxe:

  • absolvent školy, musí byť vedený v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej jeden mesiac.

  Bližšie informácie o splnení podmienok Vám poskytne pracovníčka ÚPSVaR, Staničné námestie č. 9, Košice : alena.cirnerova@upsvr.gov.sk, tel. č.: 055/ 244 04 62. 

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria