Navigácia

 • Program na štvrtok 28.6.2018

  Žiaci I.O, II.O a III.O – filmové predstavenie v kine Úsmev, Kasárenské námestie 1, Košice (je potrebné v pondelok 25.6. priniesť 2,5 eur a odovzdať ich triednemu učiteľovi). Zraz žiakov pred kinom Úsmev o 8:45. Predpokladaný záver predstavenia je o 10:30. Po predstavení majú žiaci rozchod. Žiaci sú z obedu v školskej jedálni odhlásení. Kto obed chce, musí sa prihlásiť najneskôr v stredu 27.6. do 8:00 sms alebo emailom.

  Žiaci 1. ročníka – filmové predstavenie v priestoroch Gymes-u. Zraz žiakov o 8:50 pred budovou školy. Predpokladaný záver predstavenia je o 10:30. Po predstavení majú žiaci rozchod. Žiaci sú z obedu v školskej jedálni odhlásení. Kto obed chce, musí sa prihlásiť najneskôr v stredu 27.6. do 8:00 sms alebo emailom.

  Žiaci 2. a 3. . ročníka – filmové predstavenie v priestoroch pastoračného centra pri Kostole sv. Rodiny na Furči. Zraz žiakov o 8:50 pred pastoračným centrom. Predpokladaný záver predstavenia je o 10:30. Po predstavení majú žiaci rozchod. Žiaci sú z obedu v školskej jedálni odhlásení. Kto obed chce, musí sa prihlásiť najneskôr v stredu 27.6. do 8:00 sms alebo emailom.

                                                                                                                                   Mgr. Slavomír Hribľan

                                                                                                                                 zástupca riaditeľky školy

 • Púť Assisi, Rím - marec 2019

  Na začiatku pôstu 4. - 9. marca 2019 chceme putovať k hrobom apoštolov sv. Petra a Pavla a stretnúť sa so Svätým Otcom Františkom. Cena púte je 340 €. 

  Navštívime miesta:Assisi, Rím (Bazilika sv. Petra, Vatikánske múzeá, katakomby, Bazilika sv. Pavla, Lateránska bazilika, Koloseum, Rímske fórum, Di Trevi, Španielske námestie a mnohé iné).

  V cene je zahrnuté:doprava, poistenie, ubytovanie s raňajkami v hoteli (3 noci), lístky na metro, vstupné: Musei Vaticani, kupola Baziliky sv. Petra, Katakomby San Sebastiano.

  Stretnutie so Svätým Otcom:  Chceme byť účastní buď na generálnej audiencii, alebo na slávení sv. omše Popolcovej stredy.

  Nie je to poznávací zájazd. Chceme putovať ako spoločenstvo viery, túžiace svoju vieru prehĺbiť, tomu bude prispôsobený aj program našej púte.

  Ak si budúcoročný žiak/žiačka druhého, tretieho, alebo štvrtého ročníka, možeš sa na púť prihlásiť. V pondelok 18. júna, v priebehu dňa, budú rozdané prihlášky. V prípade záujmu,  je potrebné ich odovzdať do 25. júna so zálohou 30 eur na sekretariáte školy. Viac informácii získate u školského kaplána Mgr. Petra Labanca.

  Informacie_put_Rim.pdf​​​​​​​

 • Zapísaní žiaci - prevzatie ISIC preukazu

  Žiaci zapísaní do prvého ročníka 5. ročného bilingválneho odboru a 8. ročného odboru v školskom roku 2018/2019 a zaplatili poplatok 20 € za ISIC preukaz, si ho môžu prísť prevziať v termíne 18.06.2018 - 22.06.2018 v čase od 8:00 do 15:30 hod. na recepcii školy

  Prevziať preukaz môže prísť zákonný zástupca, alebo žiak. Fotografiu nie je potrebné doniesť so sebou.

  Mgr. Adriana Polomská

  sekretárka školy

 • Kalendár Gymes - update

  Kalendár Gymes - update

  Pozri update Kalendáru Gymes.

 • Aplikovaná ekonómia v školskom roku 2018/2019

  Aj v školskom roku 2018/2019 budú mať študenti tretieho ročníka (tohtoroční druháci) možnosť absolvovať  podnikateľské vzdelávanie Junior Achievement formou nepovinného predmetu Aplikovaná ekonómia. Záujemcovia si môžu prihlášky vyzdvihnúť na sekretariáte školy a vyplnené odovzdať do 15.06.2018.

  Tešíme sa na Vás :)                                                                                                  Ing. Ľudmila Olšinárová

 • Exkurzia do VSM a BZ - II.A

  V stredu 6.6. sa pre žiakov II.A uskutoční exkurzia do Východoslovenského múzea a Botanickej záhrady. Zraz žiakov je o 8:50 pred VSM. Plánovaný koniec exkurzie je o 13:30. Po exkurzii vyučovanie nepokračuje. Žiaci sú z obedu v školskej jedálni odhlásení. Bližšie info: Mgr. Viktória Németh

 • Výberové konanie

  Riaditeľka Gymnázia sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, 040 22 Košice vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto:  Vyberove_konanie_GYMES_2018.pdf​​​​​​​

 • Program v piatok 1.6.2018

  V piatok 1.6.2018 sa v Dóme sv. Alžbety uskutoční slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení. Slávnosti sa zúčastnia žiaci 1.-4. ročníka bilingválneho odboru. Zraz žiakov je o 8:30 pred Dómom. Predpokladaný záver slávnosti je o 10:45. Po slávnosti vyučovanie nepokračuje. Všetci žiaci 1.-4. ročníka sú v tento deň z obedu odhlásení.

  Pre žiakov 8-ročného odboru je v priestoroch školy pripravený športový program pod vedením ich triednych učiteľov. Zraz žiakov je o 7:55 pri telocvični školy. Predpokladaný záver je o 11:40. Po športovom programe vyučovanie nepokračuje. Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, budú mať k dispozícii obed ako v bežný deň.

                                                                                                                           Mgr. Slavomír Hribľan

                                                                                                                        Zástupca riaditeľky školy

 • Mimoriadny rozvrh počas MS

  Mimoriadny rozvrh pre žiakov 8-ročného odboru počas maturitných skúšok: mimoriadny_rozvrh_pocas_MS_2018_-_8-rocny_odbor.pdf

  gymes_kalendar_2018_05_update_1.pdf​​​​​​​


  Žiaci 2. ročníka, ktorí sa nezúčastňujú turistického kurzu, majú 28.-30.5. počas 2.-5. vyučovacej hodiny na samoštúdium k dispozícii učebňu 33.

 • Ročníkové skúšky - update

  Boli doplnené informácie k ročníkovým skúškam pre žiakov 1. a 3. ročníka. Sú k dispozícii v menu na ľavej lište (Bilingválny 5. ročný, Ročníkové skúšky 2018).

 • Výsledky prijímacieho konania

  V priloženom dokumente sú k dispozícii výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka 8-ročného odboru pre šk. rok 2018/2019.  vysledky_8-rocny_2018_na_web.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v pondelok 21.5.2018 od 15:00 do 17:00 v priestoroch Gymnázia sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice. K zápisu je potrebné priniesť zápisný lístok z terajšej základnej školy a kópiu rodného listu dieťaťa. Pokiaľ sa rodič/zákonný zástupca na zápis nedostaví, považujeme to za nezáujem o štúdium.

  Rodič/zákonný zástupca uchádzačov neprijatých kvôli nedostatku miesta sa vedia informovať o prijatí v utorok 22.5.2018 od 8:00 u riaditeľky školy (tel. č. 0915 865 140).

 • ZRPŠ - I.O a II.O

  Vo štvrtok 17.5.2018 sa o 16:00 uskutoční ZRPŠ pre triedy I.O a II.O.

 • Výsledky EČ MS 2018

  Boli zverejnené výsledky EČ MS 2018. Sú k dispozícii po prihlásení sa do konta EduPage (Vyučovanie, Maturita).

 • Písomná skúška pre 5. ročník - náhradné termíny

  Náhradné termíny písomnej skúšky pre žiakov 5. ročníka, ktorí sa jej nemohli zúčastniť v riadnom termíne:

  ANJ - streda 2.5. na 2. a 3. VH – učebňa 14

  DEJ - štvrtok 3.5. na 3. a 4. VH – učebňa 3

  GEO+INF - piatok 4.5. na 3. a 4. VH  – učebňa 3

                                                                                                       Mgr. Slavomír Hribľan

 • Riaditeľské voľno

  Pripomíname všetkým žiakom Gymes-u a ich rodičom, že v dňoch 30.4. a 7.5. je riaditeľské voľno. 

 • Infolist - apríl 2018

  Infolist - apríl 2018

  V priloženm dokumente je k dispozícii infolist o dianí na Gymese v uplynulých týždňoch. infolist_april_2018.pdf

 • PISA 2018 - doplnenie

  Prosíme žiakov, ktorí sa zúčastnia testovania, aby si priniesli pero, ceruzku, gumu a kalkulačku (kalkulačka nemôže byť súčasťou mobilného telefónu).

 • Štúdia PISA 2018

  Štúdia PISA 2018

   

  V dňoch 25. a 26. 4. 2018 sa na Gymes-e uskutoční hlavné testovanie štúdie PISA 2018.

  PISA je skratka Programu medzinárodného hodnotenia žiakov (Programme for International Student Assessment), ktorý je organizovaný pod záštitou OECD (Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj). PISA 2018 je siedmou štúdiou PISA, ktorá sa realizuje od roku 2000, a zúčastňuje sa jej viac ako 80 krajín z celého sveta.

   

  PISA má nasledujúce charakteristiky:

  • Je to najväčšia medzinárodná štúdia v oblasti vzdelávania
  • Skúma výsledky žiakov vo veku približne 15 rokov
  • Hodnotí pripravenosť žiakov na život v dospelosti
  • Zisťuje úroveň gramotnosti žiakov v oblasti čítania, prírodných vied, matematiky a globálnych kompetencií
  • Zbiera informácie o vzdelávacích postupoch v zúčastnených krajinách

   

  Účasť na štúdii PISA je dôležitá, lebo pomocou výsledkov hodnotenia môžeme:

  • Zistiť, ako sú žiaci na Slovensku pripravení na ďalšie vzdelávanie po skončení školy,
  • Identifikovať oblasti, ktoré je možné zlepšovať v rámci škôl, vzdelávacích systémov a orgánov štátnej a verejnej správy,
  • Porovnať výkon žiakov a prostredie, v ktorom sa vzdelávajú s inými krajinami.

   

  Všetky údaje zozbierané v štúdii PISA sú prísne dôverné. Nie je možné identifikovať žiaka alebo školu v žiadnej hodnotiacej správe vydanej v rámci štúdie.

  Bližšie informácie o štúdii PISA sú k dispozícii na adrese: http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania/project/5

  Testovania sa zúčastní 42 žiakov Gymes-u narodených v roku 2002, ktorí boli vybraní náhodným výberom. Dve skupiny žiakov sa testovania zúčastnia v stredu 25.4. a jedna skupina vo štvrtok 26.4. Test bude v slovenskom jazyku.

   

  Rozdelenie žiakov do učební a harmonogram testovania je k dispozícii po prihlásení na ľavej lište.

   

                                                                                                                        Mgr. Slavomír Hribľan

                                                                                                                        Koordinátor testovania

 • Písomná skúška z ANJ - žiaci 5. ročníka

  V pondelok 23.4. sa uskutoční písomná skúška z ANJ pre žiakov 5. ročníka Účasť je povinná, známka zo skúšky tvorí 30% výslednej známky z ANJ v 2. polroku.

  Ak majú žiaci 5. ročníka 1. vyučovaciu hodinu, zúčastnia sa jej podľa rozvrhu. 

  8:40 - príchod žiakov do školy, rozpis žiakov v učebniach na 2. poschodí je totožný s rozdelením na písomnú maturitu z ANJ,

  8:50  – príchod učiteľa do učebne, kontrola dochádzky, úvodné pokyny,

  8:55 – začiatok písomnej skúšky – časť LISTENING:

  • ak príde nejaký žiak neskôr, počas počúvania, do triedy nesmie vojsť, až po ukončení počúvania (po cca 25 minút), aby nerušil ostatných, čaká na chodbe,
  • oneskorenec pokračuje v písaní testu bez časti Počúvanie,
  • za časť Počúvanie dostáva 0 bodov,

  Test sa píše 90 minút bez prestávky.

  10:25 – ukončenie písania testu.

  Vyučovanie pre žiakov 5. ročníka pokračuje podľa bežného rozvrhu od 4. vyuč. hodiny.

                                                                                                                               Mgr. Slavomír Hribľan

                                                                                                                             zástupca riaditeľky školy

 • Kariérne poradenstvo - 20.4.2018

  Z technických príčin je kariérne poradenstvo v piatok 20.4. zrušené.

                                                                                                                               Mgr. Slavomír Hribľan

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria